Velkommen til Costatrimmen 

høsthilsen

Årsmøte i Costatrimmen for 2020

Årsmøte holdes onsdag 27. oktober 2021, kl 18.00 i Casa de Cultura, Salon de la Reunion, 2. etasje, Alfaz del Pi.

Styret vil påpeke at tidspunktet for Årsmøte for 2020, ikke er i henhold til våre vedtekter. Likeså tidsfristen for saksutsendelse, eller innmelding av forslag som ønskes behandlet. Med bakgrunn i en langvarig og uforutsigbar covid-19 situasjon, og med henvisning til §17, bokstav k, i våre vedtekter, anser vi at styret kan forsvare et slike avvik for dette årsmøtet. Vi ber også våre medlemmer om å ha forståelse for dette.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen den 13. oktober 2021.Innmelding av saker sendes til mailadresse costatrimmen.styret@mail.1.gmail.com.co For å avgi stemme må kontingenten for 2021 være betalt innen 20. oktober 2021.

De som ikke har betalt før 20. oktober 2021 er hjertelig velkommen til å delta på årsmøte, men uten stemmerett.

For styret i Costatrimmen: Marrit Kop, leder.

Turer & informasjon

Kortturer

Fra 1. oktober til 30. april arrangeres det regelmessig kortturer på mandager og onsdager. Kortturene starter kl. 10.30. Frammøte ved parkeringsplassen i Avinguda de la Constitucio i Alfaz del Pi, der hvor grønnsakmarkedet er på fredager. Alle som blir med på tur med Costatrimmen skal være medlemmer. Medlemsskap er 15€ for et helt år, eller 5€ for tre uker. Du kan bli med på tur selv om du ikke har bil. Vi finner noen du kan sitte på med. De som er passasjerer i bilene, betaler 3 euro til sjåføren.

 

Oversikt over kortturer høst 2021

Les mer ...

Langturer

Langturene starter kl. 10.00 på mandager. Frammøte ved parkeringsplassen i Avinguda de la Constitucio i Alfaz del Pi der hvor grønnsakmarkedet er på fredager. Alle som blir med på tur med Costatrimmen skal være medlemmer. Medlemsskap er 15€ for et helt år, eller 5€ for tre uker. Du kan bli med på tur selv om du ikke har bil. Vi finner noen du kan sitte på med. De som er passasjerer i bilene, betaler 3 euro til sjåføren.

 

Oversikt over langturer høst 2021

Les mer ...

Idrettsmerke

Vil du ta idrettsmerke? Medlemmer som ønsker å ta idrettsmerke, kan få gjort dette ved å ta kontakt med Bjørg Sandberg Hagen.  Costatrimmen står ikke formelt som arrangør av idrettsmerkeprøven. Det er Bjørg Sandberg Hagen som er og har vært ansvarlig leder for dette. Det kan gjøres noen torsdag i Parque Escandinavia kl 10:00, samt 5 km., gå-/ løpeprøven, tas på tur til og fra fyret i Albir.(start og slutt ved parkeringsplassen som ligger ved begynnelsen av turvei til og fra fyret)

Tlf Bjørg Sandberg Hagen: + 47 452 76 224

Seniorturer

Seniorturene et nytt tilbud i Costatrimmen som startet opp i januar 2020. Foreløpig er det satt opp en tur pr uke, på mandager kl 10.30 – på samme tid som kortturene. Seniorturene er startet for å gi et tilbud til de som ikke lenger ønsker å gå så langt, i lettere terreng og i et tempo som er tilpasset den enkeltes fysikk. Disse turene gir en god mulighet til å vedlikeholde den sosiale kontakten en kanskje har hatt tidligere, og ikke minst skape mulighet for nye bekjentskaper

Les mer ...

Om oss

Om oss (mal)

Laget er hjemmehørende i kommunen Alfas del Pi i provinsen Alicante i Spania. Costatrimmen er nå registrert som en spansk organisasjon, underlagt spanske lover og regler. Per 31.12.2019 hadde vi 384 medlemmer. Alle deltagere på våre turer skal være medlemmer av Costatrimmen. 

Vi betaler kun 15,-€ for medlemskap pr. år. Korttids medlemskap, 3 uker, koster 5,€. Du trenger ikke ha bil for å komme på tur med Costatrimmen. Vi finner en bil som tar deg med. De som er passasjerer betaler 3€ til sjåføren.    

Medlemskap

Medlemskap

Betaling av medlemskap i Costatrimmen

Styret i Costatrimmen har vedtatt å redusere bruk av kontanter ved betaling av medlemskap. Ved å ta i bruk overføring til bank, får vi bedre dokumentasjon av betalingene, og vi unngår avstemming av kontantbeholdningen, som kan være utfordrende. Deretter kan du betale medlemskapet som beskrevet under. Årlig fornyelse av medlemskapet kan overføres til de samme bankkonti. Betaler du for flere personer i samme overførsel, må du merke betalingen med alle navn.

Norsk bankonto

  • Årsmedlemskap: kr 150, til kontonummer: 1503 75 22 918 

  • Korttidsmedlemskap 3 uker: kr 50, til kontonummer: 1503 75 22 918

  • Vipps til nummer 577877 (AlfazdelPi, Costatrimmen)

Spansk bankkonto

  • Årsmedlemskap: 15 Euro,
  • Korttidsmedlemskap 3 uker: 5 Euro
  • Bankia, Avda Pais Valencia
  • Costatrimmen kontonummer IBAN ES83 2038 5781 4260 0037 3737 

Dokumenter

Foreningens vedtekter

Årsmøtereferat 2021

Dokument kommer snart

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Tabell

Fast program

Dager og klokkeslettProgram
Mandager kl 10:00Langturene: mandag kl 10.00 3-5 timers turer.
Mandager kl 10:30 & Onsdager kl 10,30
Kortturene 2 timers turer avsluttes med sosial samling med matpakke, allsang informasjon ol.
Mandager kl 10:30Seniorturer: lavere krav til ferdighet, lengde tilpasset gruppen, med erfarne turledere. Turen avsluttes med sosial samling med matpakke,  allsang, informasjon og lignende.
Idrettsmerke.

Etter avtale med Bjørg Sandberg Hagen.

Tlf + 47 452 76 224

Medlemmer som ønsker å ta idrettsmerke, kan få dette ved å ta kontakt med Bjørg Sandberg Hagen. Costatrimmen står ikke formelt som arrangør av idrettsmerkeprøven. Prøven foregår i Parque Escandinavi i ALfas og parkeringsplassen for turveien til fyret i Albir  

Program våren 2020               

26 FebruarÅrsmøte
10.MarsTurledermøte
18. Mars Blåtur(avlyst pga Corona-virus)
25. Mars
Avslutningslunsj på Ta Casa, Alfaz del Pi(avlyst pga Corona-virus)Costatrim-treff VÅR/HØST. Vår utsatt pga Corona-virus.