Costatrimmens logo

  
Vil du ta idrettsmerke?

Viste du at Costatrimmen er det norske idrettslaget som tar flest
idrettsmerker hvert år!


      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              

Costatrimmen har idretsmerkeprøver noen torsdagen  i Parce Escandinavia kl. 10:00.
Torsdag den 21. februar 2019
 For å gå 5 km frem og tilbake til fyret gjøres etter avtale med Idretsmerkelederen.

Foto: Arnfrid Grimstad

Foto: Arnfrid Grimstad
Fra
              merkefesten
Foto: Ove B. Snãhre. Fra merkeutdelingen 2007                                                                                                                    Foto: Arnfrid Grimstad

Foto: Arnfrid Grimstad

Foto: Lars Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Lars Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Kari Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

Foto: Kari Nor-Varhaug. Bildet er tatt i Parque Escandinavia

E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold