Costatrimmens logo

  

Costatrimmen


      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              


Detaljinformasjon over Costatrimmens fjellturer på Costa Blanca
 
Rev. 12. april 2019    Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
1 Abdet Frem og tilbake       N38°41’41" W0°15’26" 630moh   Abdet 40
Abdet, lang runde. Start og inkomst 813moh Delvis rundtur 6,2 km 892moh 261m N38°42’18" W0°15’50" 758moh 1,1km Rett etter stikryss hvor den korte ruten tar ned til høyre
N38°42,306' W0°15,833’
N38°42’32" W0°15’50" 838moh 1,9km Ved kunstnerens hus
N38°42,534' W0°15,993’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh 3,2km Veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta".
N38°42,609' W0°15,234’
N38°42’32" W0°16’21" 892moh 3,5km Her snur vi  og tar fruktpause
N38°42,533' W0°16,353’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh 4,6km Tilbake til veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta". Vi kår den andre veien tilbake.
N38°42,609' W0°15,234’
N38°41'’53" W0°15’56" 813moh 6,2km Tilbake ved bilene
N38°41,889' W0°15,929’

2 Algar fra P-plass Marked Altea Frem og tilbake 10,5km 69moh 32m N38°37’32" W0°04’26" 19moh 3,5km Ved demningen 50
N38°37,528' W0°04,440’
N38°37’16" W0°05’00" 24moh 4,7km To veikryss rett etter hverandre (plass til parkering)
N38°37,258' W0°05,005’
N38°37’18" W0°05’22" 69moh 5,2km Kampesteiner mellom elva og veien
N38°37,302' W0°05,365’
N38°36’27" W0°02’40" 15moh 10,5km P. plass Altea
N38°36,456' W0°02,674’
3 Alhama Springs Frem og tilbake 5,2km 638moh 425m N38°38’57" W0°02’45" 386moh 1,0km
Skarp venstresving                           
6
6
10
8
flere
p-plas-
ser
langs
vei
N38°38,942' W0°02,744’
N38°39’12" W0°02’49" 511moh 1,7km Ny stigning
N38°39,195' W0°02,810’
N38°39’25" W0°02’00" 638moh 2,6km Grill plass (Nopras plass)
N38°39,418' W0°03,004’
N38°38’24" W0°02’40" 214moh 5,2km Nede ved vanntanken
N38°38,402' W0°02,674’

63 Altea: El Chiringuito -Cap Negret - El Chiringuito Frem og tilbake 5,5km 12moh 59m N38°38’45" W0°02’46" 9moh 1,1km Vi krysser N332 50
N38°36,755' W0°02,730’
N38°37’15" W0°01’22" 11moh 2,7km El Chiringuito hvor vi snur
N38°37,258' W0°01,374’
N38°36’26" W0°02’44" 9moh 5,5km Tilbake ved den store pakeringsplassen på markedet nær idretsplassen
N38°36,433' W0°02,733’

4 Benifato -  Font de Partagat
Passet de la Rabosa
Frem og tilbake 5,3km 1.033moh 356m N38°40’09" W0°13’51" 745moh 0,6km Vanntank i betong 15
N38°40,152' W0°13,848’
N38°40’04" W0°13’57" 818moh 0,8km Tar inn på sti
N38°40,059' W0°13,954’
N38°39’58" W0°14’04" 816moh 1,1km Litt på asfalt så inn på sti
N38°39,971' W0°14,069’
N38°39’38" W0°14’16" 864moh 1,5km Inn på hovedveien til Patagat
N38°39,875' W0°14,274’
N38°39’48" W0°14’17"  887moh 1,7km Inn på sti fra asfaltvei
N38°39,799' W0°14,280’
N38°39’38" W0°14’17" 951moh 2,1km  
N38°39,639' W0°14,285’ Inn på sti fra asfaltvei
N38°39’35" W0°14’22" 977moh 2,3km Sneier så vidt veien før ny sti
N38°39,579' W0°14,366’
N38°39’24" W0°14’27"  1.033moh 2,6km  Font del Partagat ved tre rør
N38°39,443' W0°14,513'
N38°40’28" W0°13’50" 680moh 5,3km Tilbake og opp til samlingsplass ved tennisbanen
N38°40,403' W0°13,840'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
5 Bernia syd (Noras plass) Frem og tilbake 4,0km 830moh   N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,0km Hullet 25
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 4.0km Tilbake til parkering ved grillplassen
Frem og tilbake 3,1km 826moh   N38°39’40" W0°03’44" 820moh 1,6km Fort de Bérnia (1562)
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 3,1km Tilbake til parkering ved grillplassen
Frem og tilbake   670moh           Fincaen (langs veien)
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh   Tilbake til parkering ved grillplassen
Rundtur   826moh   N38°39’19" W 0°10’56" 840moh   Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°39’40" W 0°03’44" 830moh   Font Cabanes de Bérnia
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh   Tilbake til parkering ved grillplassen

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
6 Bernia Nord fra Cases de Bérnia mot venstre Frem og tilbake 5,4km 840moh   N38°39’53" W0°02’22" 685moh 1,3km Font Cabanes de Bérnia 30
N38°39’23" W 0°01’59" 810moh 2,4km Els del Forat de la Bérnia (grotte fro lagring av matvarer)
N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,7km Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 5,4km Tilbake til P-plassen ved Cases de Bérnia
Bernia Nord fra Cases de Bérnia (mot høyre) 6,0km 820moh   N38°39’40" W0°03’44" 820moh 3,0km Fortet
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 6,0km Tilbake til P-plassen

7 Bululla Frem og tilbake Eller frem og kjerevei tilbake 7,6km 595moh 437m N38°40’58" W0°07’06" 245moh 1,3km Krysset fra vei til sti 40
N38°41’13" W0°07’06" 260moh 1,7km Kryss fra sti til grusvei
N38°41’22" W0°07’14" 350moh 2,1km Opp på asfaltveien
N38°41’33" W0°07’35" 485moh 3,0km Tar av inn på sti fra asfaltvei
N38°41’39" W0°07’41" 360moh 3,3km I svingen hvor langturgruppa parkerer
N38°41’43" W0°07’50" 595moh 3,6km Sauefjøset
N38°41’13" W0°07’05" 260moh 5,6km Tar av fra ruta, videre på kjerrevei som er rast ut i elveleiet lenger fremme. Vanskelig å passere.
N38°41’06" W0°07’06" 290moh 5,7km Over på betongvei (bilvei)
N38°40'58" W0°07’06" 245moh 6,0km Tilbake der vi tok av veien på oppoverturen
N38°40’40" W0°06’41" 210moh 7,6km Parkering ved elva Bolulla

8 Busot grottene                    

9 Cala Finestrat Delvis rundtur 4,7km 145moh   N38°31'09" w0°10'20" 146moh 1,2km Rasteplass ved Torre de Calera (XVI) 20
N38°30'56" W0°11'40" 34moh 3,6km Ved enden av Cala de la Costa ovenfor Playa Torres
N38°31'26" W0°10'00" 6moh 4,7km Tilbake

10 Calada de la Costa fra veien ovenfor Ballesol Delvis rundtur 7,1km 111moh 258m N38°31'12" w0°10'36" 100moh 0,5km Stor steinvarde 15
N38°31,192' W0°10,597’
N38°31'06" w0°10'51" 92moh 0,9km Krysser asfaltert vei
N38°31,092' W0°10,849’
N38°30'56" w0°11'40" 34moh 2,7km Ved enden av Cala de la Costa ovenfor Playa Torres
N38°30,927' W0°11,671’
N38°31'04" w0°11'19" 54moh 4,1km Krysser grusvei
N38°31,070' W0°11,319’
N38°31'13" w0°11'00" 85moh 4,9km Krysser alsfaltvei og går 20 m langs veien
N38°31,209' W0°10,999’
N38°31'12" w0°10'81" 111moh 5,4km Ved ruinene
N38°31,198' W0°10,682’
N38°31'09" w0°10'20" 146moh 6,1km Rasteplass ved Torre de Calera (XVI)
N38°31,144' W0°10,334’
N38°31'21" w0°10'36" 60moh 7,1km Ved fotgjengerfeltet ved turens slutt
N38°31,347' W0°10,597’
Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
11 Calpe- Benissa Playa Frem og tilbake 5,0km 10moh 190m N38°39'34" E 0°05’05" 4moh 1,28km Ved båthavna 40
N38°39,564' E0°05,084’
N38°39'53" E 0°05’16" 2moh 2,08km Playa Fustera
N38°39,883' E0°05,271’
N38°39'59" E 0°05’26" 3moh 2,43km Parada 8
N38°39,982' E0°05,437’
N38°40'00" E 0°05’30" 10moh 2,52km Her kommer vi ikke lenger
N38°39,998' E0°05,492’
N38°39'05" E 0°04’39" 8moh 5,04km Parken ved parkeringsplassen
N38°39,080' E0°04,644’

12 Camino de Santiago de
Compostela fra Benidorm
En vei 4,4km 50moh 50m N38°31'26" W0°08’37" 50moh 0,0km Jacobskirken i Benidorm 0
  N38°31'26" W0°08’37" 6moh 4,4km Cala Finestrat
            1,140km Santiago de Compostela

13 Camino de Santiago; Finestrat - Orxeta, fra Orxeta Frem og tilbake 6,8km 208moh   N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 1,1km Bro over liten elv 40
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 2,4km Fra sti til venstre på vei
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’26" W 0°15’13" 199moh 3,4km Finca la Pondarosa (kan fortsette videre)
N38°34,438’ W0°15,222’
N38°33’56" W 0°15’42" 170moh 6,8km Tilbake i Orxeta
N38°33,325’ W0°15,713’

14 Casa de Dios Fra Polop Rundtur  3,5km 367moh 85m N38°36'55" W0°08’51" 367moh 0,9km C/Mariolas høyeste punkt 30
N38°36,912' W0°08,843’
    280moh 1,7km Utgang fra skogen over på vei
   
N38°37`18" W0°08’37" 268moh 3,6km Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
En flat tur i park og gater i Polop Frem og tilbake 8,0km 654moh 415m N38°37'31" W0°09’41" 348moh 1,1km Veikryss med orienteringstavle.  
N38°37,579' W0°09,186' Overgang til metongvei
N38°37'31" W0°09’41" 515moh 2,4km Utsiktspunkt der betongvei slutter
N38°37,516' W0°09,674'
N38°37`31" W0°10’14" 645moh 4,0km Casa de Dios
N38°37,491' W0°09,202'
N38°37`31" W0°09’41" 520moh 6,4km Utsiktspunkt hvor betongvei starter
N38°37,516 W0°09,674'
N38°37'18" W0°08’37" 268moh 8,0km Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
Casa de Dios fra Polop
Alternativ tur til El Castelle
Frem og tilbake 4,4km 567moh ca. 300m N38°37'31" W0°09’41" 348moh 1,1km Veikryss med orienteringstavle
og overgang til betongvei
N38°37,579' W0°09,186'
N38°37'40" W0°09’32" 473moh 2,0km Øverste venstresving
 på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'31" W0°09’41" 567moh 2,2km 9
N38°37,663' W0°09,428'
N38°37'40" W0°09’32" 473moh 2,4km Øverste venstresving
 på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'18" W0°08’37" 268moh 4,4km Tilbake til
parkeringsplassen 
N38°37,304' W0°08,616’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
15 Cautivador fra Ciutat Esportiva La Nucia
Rundtur 6,8km 245moh 164m N38°36'09" W0°07'07" 245moh 0,4km Kryss fra sti til vei 50
N38°36,144' W0°07,121’ 
N38°36'19" W0°06’56" 198moh 0,9km Ned på stien nær" Recident Park"
N38°36,322 W0°06,933’ 
N38°36'19" W0°06’13" 158moh 2,7km P-plass nær Ermita San Vicent
N38°36,409' W0°06,215’
N38°36'35" W0°06’25" 160moh 3,3km Veikryss ved Fincaen med hester
N38°36,585' W0°06,413’
N38°36'55" W0°06’42" 160moh 4,3km Fra asfalt til sti etter urb. Tossal
N38°36,919' W0°06,696’
N38°36'13" W0°07’22" 230moh 6,8km Parkeringspl. Ciutat Esportiva La Nucia
N38°36,210' W0°07,373’

16 Castellet i Polop Rundtur 5,6km 563moh 355m N38°37`30" W0°09’12" 353moh 1,4km Fra grusvei over på sti 30
N38°37,497' W0°09,192’
N38°37`42" W0°09’30" 498moh 2,4km Stikryss. En sti går til toppen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37,694' W0°09,506’
N38°37`40" W0°09’26" 563moh 2,7km Castellet
N38°37,661' W0°09,430’
N38°37`42" W0°09’30" 498moh 3.0km Stikryss. En sti går ned igjen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37`42" W0°09,506’
N38°37`30" W0°09’36" 488moh 3,2km Stien kommer ut på betongveien
N38°37`643' W0°09,594’
N38°37`18" W0°08’37" 280moh 5,6km Nede igjen på parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’

17  Cementeri, la Nucia Rundtur 8,3km 250moh ca.130m N38°36'09" W0°06’49"   2,0km Stikryss ved Recidential Park 35
N38°36'54" W0°08,616’   3,8km Fra sti ut på veien
N38°36'25" W0°06’14"     Kapellet
N38°36,423' W0°06,227’
N38°36'26" W0°07’42" 250moh 8,3km P-plass Cementeri La Nucía
Rundtur 7,3km           7,3km Liten runde

18 Ciudad Patricia, bommen Rundtur 5,1km 350moh   N38°32'04" w0°05'15" 350moh 1,6km Høyeste topp 30
N38°32'32" w0°05'23" 110moh 5,1km Ciudad Patricia, bommen

19 Edens hage fra Geitefjøset Frem og tilbake 3,8km 600moh 166m N38°41'27" w0°07'53" 600moh 0,5km Sti/veikryss på toppen 15
N38°41'02" w0°07'52" 560moh 1,0km Veikryss i bakken
N38°42'30" w0°07'55" 530moh 1,9km Edens hage ved steinhytta
N38°41'02" w0°07'52" 560moh 2,8km Veikryss i bakken
N38°41'39" w0°07'41" 540moh 3,8km Parkering i svingen nedenfor geitefjøset (Bululla)

20 Elians’ British school Rundtur (ca. 5,5km)
eller frem og tilbake 8,0km
eller kortere
5,5km
8,0km
615moh 280m N38°35'11" W 0°08'42" 336moh 1,1km Stien kommer ut på grusvei 50
N38°35,179' W 0°08,695'
N38°36'03" W 0°10'08" 440moh 2,1km Ta av fra grusvei til venstre for rundtur (ca. 5,5km)
eller fortsetter rett frem for lengre tur 
N38°36,058' W 0°10,138'
N38°35'38" W 0°09'55" 445moh 2,3km S-svingene
N38°35,629' W 0°09,910'
N38°35'45" W 0°09'54" 470moh
2,6km
Veikryss: Cami de Morgoig og cami de General
N38°35,754' W 0°09,903'
N38°36'03" W 0°10'09" 555moh 3,4km Veikryss med brannskadet veiskilt 400 m før fincaen
N38°36,058' W 0°10,158'
N38°36'11" W 0°10'08" 615moh 4,0km Amfibiedammen ved vanntanken ovenfor fincaen
N38°36,180' W 0°10,130'
N38°35'11" W 0°08'42" 280moh 5,5km
8,0km
Elians British school parkeringsplass
N38°35,179' W 0°08,695'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
21 Embalse de Amadorio
Frem og tilbake 7,7km 163moh 230m N38°32'02" W 0°15'53" 124moh 0,6km Demning ved Embalse Amadorio 20
N38°32,028' W 0°15,886'
W 0°16'08" W 0°16'08" 132moh 1,0km Kryss Asfaltvei grusvei der veien er sperret 
N38°32,057' W 0°16,138'
N38°31'54" W 0°16'53" 163moh 1,8km Sti-veikryss
N38°31,897' W 0°16,550'
N38°32'45" W 0°16'37" 157moh 2,1km Vei-stikryss 
N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'38" W 0°16'39" 149moh 2,3km Vei-stikryss v/gjerde 
N38°31,631' W 0°16,651'
N38°31'22" W 0°16'34" 135moh 3,0km Villa Bonilla 
N38°31,371' W 0°16,564'
N38°31'14" W 0°16'47" 139moh 3,5km Bunn av bakke v/privat vei /kjetting 
N38°31,240' N38°31,240'
N38°32'08" W 0°16'59" 163moh 3,9km Embalse i Canonades (landbruksvann) 
N38°31,139' W 0°16,980'
N38°31'14" W 0°16'47" 139moh 4,2km Bunn av bakke v/privat vei /kjetting 
N38°31,240' W 0°16,782'
N38°31'22" W 0°16'34" 135moh 4,7km Villa Bonilla 
N38°31'22" W 0°16,564'
N38°31'38" W 0°16'39" 149moh 5,4km Vei-stikryss v/gjerde 
N38°31,631' W 0°16,651'
N38°32'45" W 0°16'37" 157moh 5,6km Sti-veikryss 
N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'54" W 0°16'53" 190moh   5,9km  Vei-stikryss 
N38°31,897' W 0°16,550'
W 0°16'08" W 0°16'08" 137moh   6,7km Kryss asfaltvei grusvei der veien er sperret 
N38°32,057' W 0°16,138'
N38°32'02" W 0°15'53" 124moh 7,1km Demning ved Embalse Amadorio
N38°32,028'  W 0°15,886'
N38°32'12" W 0°15'45" 130moh 7,7km Parkeringsplassen ved Embalse Amadorio 
N38°32,191' W 0°15,749'

22 Embalse del Relleu fra Finca Particular (Patano de Relleu) Frem og tilbake 6,8km 367moh 120m N38°34'33" W 0°17'23" 1,2km 339moh Stikryss, tar til venstre nær stort hus 12
N38°34,542 W 0°17,387'
N38°34'09" W 0°17'33" 2,3km 298moh Nedenfor bratt bakke, stikryss ta til venstre eller høyre
N38°34,148 W 0°17,542'
N38°33'48" W 0°17'18" 3,3km 280mph Ved demningen til tørrlagte Embalse de Relleu
N38°33,797' W 0°17,299'
N38°34'50" W 0°17'56" 6,8km 367moh Tilbake ved parkerineg ved Finca Particular
N38°34,831' W 0°17,929

23 Flyplassen  (Pla d'En Morgues) Frem og tilbake 8,9km 1.040moh 223m N38°42,956’ W 0°09,707 723moh 120m Veikryss fra asfalt til grus 20
N38°42’57" W 0°09’42"
N38°42,204’ W 0°09,644 719moh 0,6km Den gamle P plassen
N38°42’12" W 0°09’39"
N38°42,933’ W 0°09,649 1.040moh 4,4km Pla d'En Moraguesed det trigometriske punkt Ved branntårnet
N38°42’59" W 0°09’39"
N38°42,933’ W 0°09,649 730moh 8,9km Parkeringsplassen ved innkjørselen til Els Arcs
N38°42’59" W 0°09’39"

24 Font Major Frem og tilbake 5,0km 616moh   N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting) 10
N38°36'04" W0°17'17" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'01" W0°17'12" 616moh 2,5km Utsiktspunkt
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 5,0km Tilbake til P-plass
Font Major, til toppen 7,3km 723moh   N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting)
N38°36'04" W0°17'14" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'02" W0°17'40" 723moh 3,7km Toppen
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 7,3km Tilbake til P-plass

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
25 Font Moli, Finestrat  (mot høyre) Frem og tilbake 8,4km 800moh 420m N38°35’10" W0°11’13" 650moh 3,5km Pinje rasteplass 30
N38°35’26" W0°11’06" 800moh 4,2km Gjetergrotten
N38°34’42" W0°12’30" 350moh 8,4km Parkering ved Font Moli, Finestrat
Font Moli, Finestrat (mot venstre) Frem og tilbake 8,8km 883moh   N38°34’46" W0°12’36" 390moh 0,5km Ved brua, - startpunktet for langturen
N38°35'38" W0°12’44" 620moh 2,5km Mirador (svingen)
N38°36’20" W0°11’33" 883moh 4,9km Coll de Pouet (La Mesa)
N38°34’42" W0°12’30" 350moh 9,8km Font Moli, Finestrat

26 Font Moli, Benimantell mot venstre Rundtur 6,8km 1.040moh 300m N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km Veikryss: velg høyre eller venstre 20
N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh 2,9km Høyeste punkt
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh 3,1km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 5,3km Nivera
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 5,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh 6,8km Parkering v/Font Moli
Font Moli, Benimantell  mot høyre Rundtur     300m N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 1,5km Nivera
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh 3,7km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh 3,9km Høyeste punkt
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 5,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh 6,8km Parkering v/Font Moli

27 Font Moli, Benimantell med parkering ved bommen (lenken) knapt 400 m ovenfor den nederste p-plassen Rundtur 5,7km 1.040moh 260m N38°39’46" W 0°12’45" 810moh 0,4km Veikryss hvor tur-retning velges 8
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 2,5km Nivera
N38°39,716’  0°13,083’
N38°3914" W 0°13’18" 1.030moh 3,3km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39,233’  0°13,300’
N38°39’46" W 0°12’45" 1.040moh 3,5km Høyeste punkt
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’46" W 0°12’45" 810moh 5,4km Tilbake til veikryss hvor tur-retning velges
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’40"   853moh 5,7km Parkering oppe ved bommen (lenken)
N38°39,767’  

28 Fuente Partagat Frem og tilbake 5,6km 1.380moh   N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km Veikryss PRCV21 og PRV10 30
N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km Stikryss
N38°39'11" W 0°15’46" 1.385moh 3,0km Steinen ovenfor kilden
N38°39'28" W 0°14'31" 1.020moh 5,9km Fuente Partagat
Delvis rundtur     255m N38°39'27" W 0°14'24" 1.060moh 0,3km Veikryss.Tar til venstre på grusvei
N38°39,445’ W 0°14,403’
N38°39'25" W 0°14'45" 1.020moh 1,3km Ta til venstre i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer mot høyre
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'36" W 0°13'20" 940moh 2,2km Ved ruiner
N38°39,598’ W 0°13,340’
N38°39'41" W 0°13'12" 900moh 2,4km Tar av på sti til høyre
N38°39,682’ W 0°13,198’
N38°39'28" W 0°12'56" 913moh 3,1km Ruinene med brønnen
N38°39,466’ W 0°12,938’
N38°39'22" W 0°12'33" 928moh 3,8km Inn på vei igjen 
N38°39,359’ W 0°12,554’
N38°39'14" W 0°12'18" 1.050moh 5,0km El Soliguer
N38°39,226’ W 0°12,302’
N38°39'25" W 0°14'45" 1.020moh 5,8km Tilbake i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'28" W 0°14'31" 1.015moh 7,2km Fuente Partagas
N38°39,468’ W 0°14,508’
Frem og tilbake 8,6km 1.558moh   N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km Veikryss PRCV21 og PRV10
N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km Stikryss
    1.440moh   Fat mans Ageny
N38°39'59" W 0°15’44" 1.558moh   Nato anlegget på toppen
N38°39'28" W 0°14'31" 1.020moh 8,6km Fuente Partagat  

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
29 Fyret P plass Frem og tilbake 4,8km 88moh   N 38°33'03" W0°03’28" 78moh 0,7km Stikryss til utsiktpunkt merket "7" 50
N38°33’46" W0°03’05" 77moh 2,2km Til porten før fyret
N38°33’48" W0°02’59" 88moh 2,4km Bak fyret
N38°34’04" W0°03’46" 40moh 4,8km Tilbake ved P plass
2,4km 430moh 390m N38°33’21 W 0°03'05" 408moh 1,7km Til veien nedenfor mastene på toppen
N38°33'22" W 0°03'42" 412moh 1,8km Mastene
N38°34,065’ w0°03,776’ 40moh 2,5km Tilbake ved P plass

30 Golfbanen (Lliriet) rundt Tossal de la Mamelleta Rundtur 5,8km 460moh 242m N38°34'56" W0°09'41" 326moh 0,9km Ta av fra vei skarpt til høyre 25
N38°34,931' W0°09,678'
N38°35'09" W0°10'01" 435moh 2,2km Samlingsplass ved ruinene (fruktpause)
N38°35,154' W0°10,018'
N38°35'15" W0°10'12" 479moh 2,6km Veikryss ved bomvei (to hvite søyler med røde ringer)
N38°35,253' W0°10,202'
N38°34'47" W0°10'15" 412moh 3,7km Veikryss. Til venstre på asfalt rett før Shieleias kennel
N38°34,789' W0°10,253'
N38°34'30" W0°09'38" 302moh 5,1km Stikryss
N38°34,508' W0°09,626'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,8km Ved parkeringen Lliriet (Golfbanen)
N38°34,720' W0°09,290'

31 Golfbanen (Lliriet)
Skogbrann i jan 09. 
Rundtur  7,6km 530moh 450m N38°35'02" W0°10'22" 530moh 3,5km Stikryss 25
N38°35,033' W0°10,367'
N38°35'04" W0°10'03" 405moh 5,4km Karpedammen
N38°35,062' W0°10,052'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh 6,7km Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 7,6km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre Rundtur 5,9km 442moh 236 N38°35'08" W0°09'36" 393moh 1,9km Tar til høyre på grusvei ved kraftmast 25
N38°35,130' W0°09,605'
N38°35'28" W0°09'17" 438moh 2,8km Til venstre i et X kryss før den bratte stingningen
N38°35,469' W0°09,982'
N38°35'09" W0°09'03" 442moh 3,65km Her kommer vi inn på en vei like ved ruinene
N38°35,158' W0°09,048'
N38°34'56" W0°09'41" 329moh 5,0km Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,9km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre (Ågerunden) Rundtur 5,8km 409moh 173m N38°34'56" W0°09'41" 326moh 0,9km Sti som tar av til høyre. Vi fortsetter rett frem 25
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'32" w0°09'42" 324moh 1,9km Hus med bjeffende hunder, 100m forbi et stikryss hvor vi tok til høyre
N38°34,552' W0°09,691'
N38°34'53" w0°10'01" 388moh 3,0km I veikryss på toppen av bakken
N38°34,882' W0°10,018'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre (Ågerunden) Rundtur 5,8km 405moh 173m N38°35'04" W0°10'03" 405moh 3,4km Ved Karpedammen 25
N38°35,062' W0°10,052'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh 4,7km Ved siste kryss, samme kryss som det første nevnt ovenfor
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,8km Ved pakeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
32 Guadelest dalen fra MC museet Rundtur
(Frem og tilbake)
8,4km
(7,2km)
350moh 236m N38°39'59" W0°08'36" 179moh 2,6km Veikryss etter en bro 35
N38°39,363’ W0°08,592’
N38°38'59" W0°08'18" 159moh 3,6km Lang tur: Tar av til høyre i et veikryss
(kort tur: Snur og går samme vei tilbake)
N38°38,985’ W0°08,298’
N38°39'11" W0°08'59" 325moh 5,2km På toppen av en lang, lang bakke
N38°39,178’ W0°08,987’
N38°39'53" W0°09'49" 340moh 7,1km Passerer Cines
N38°39,607’ W0°09,814’
N38°39'53" W0°09'37" 233moh 8,4km
(7,2km)
Parkering ved MC Museet
N38°39,880’ W0°09,623'

33 Guadelestdammen fra Beniardá (Embalse de Guadelest)
Vi starter ned til høyre og kommer først på en betongvei, senere sti
som kommer ut på en jordsvei
Frem og tilbake 6,5km 482moh 108m N38°40'54" W0°12'48" 409moh 0,7km Vi tar til venstre over kjettingen 35
N38°40,904' W0°12,797'
N38°41'05" W0°12'30" 374moh 1,3km Skiltet sti/veikryss 
N38°41,091' W0°12,492'
N38°40'42" W0°11'33" 371moh 3,2km Portev ved demningen
N38°40,702' W0°11,548'
N38°40'55" W0°13'01" 482moh 6,5km Tilbake til parkeringsplassen i Beniardá
N38°40,942' W0°13,016'
Guadelestdammen fra Beniardá (Embalse de Guadelest)
Vi starter ned til høyre og kommer først på en betongvei, senere sti
som kommer ut på en jordsvei
Rundtur 10,4km 482moh 217m N38°40'54" W0°12'48" 409moh 0,7km Vi tar til venstre over kjettingen
N38°40,904' W0°12,797'
N38°41'05" W0°12'30" 374moh 1,3km Skiltet sti/veikryss 
N38°41,091' W0°12,492'
N38°40'42" W0°11'33" 371moh 3,2km Porten ved demningen
N38°40,702' W0°11,548'
N38°41'17" W0°11'41" 422moh 5,0km Den gamle p-plassen som ble brukt før veien ble asfaltert
N38°41,291' W0°11,682'
N38°41'38" W0°12'28" 400moh 7,3km Veikryss: "Cami de Xorta"
N38°41,629' W0°12,461'
N38°41'20" W0°13'04" 394moh 9,3km Brua
N38°41,334' W0°13,061'
N38°40'20" W0°13'01" 782moh 10,4km Beniardá  P-plass
N38°40,942' W0°13,016'
34 Klippevinduet (det lille) mot venstre

Utgangspunkt: Ta til venstre ved 7km merket
på veien til Castell de Castells. Kjør ca 1.3km til åpen plass.
Rundtur 6,9km 820moh 295m N38°42'12" W0°08'24" 705moh 2,0km Ruiner 15
N38°41'54" W0°07'53" 600moh 3,4km Ved raset
N38°41'02" w0°07'52" 555moh 3,7km Stikryss Bolulla
N38°41'54" W0°08'35" 755moh 4,9km Stien flater ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55 W0°09'06" 840moh 5,7km Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 6,1km Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'36" 740moh 6,9km Tilbake til P-plass

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
35 Klippevinduet (Els Arcs) (det store). Utgangspunkt: veikrysset 7km merket på veien til Castell de Castells. Delvis rundtur 6,2km 844moh   N38°42'20" W0°09'51" 799moh 0,8km (1) Kryss Font dels Teixos/Els Arcs 20
N38°42,327' W0°09,857'
N38°42'27" W0°09'59" 790moh 1,0km (2) Stikryss, Els Arcs og PenyA Escoda. Tar til venstre
N38°42,452' W0°09,989'
N38°42'22" W0°10'21" 836moh 1,8km Els Arcs
N38°42,363' W0°10,344'
N38°42'27" W0°09'59" 790moh 2.6km (2) Tilbake til Stikryss, Els Arcs og Penya Escoda. Tar til venstre
N38°42,452' W0°09,989'
N38°42'45" W0°10'59" 775moh 3,4km (3) Stikryss Penya Escoda og Plans D'Aialt. Tar til venstre
N38°42,747' W0°10,191'
N38°42'43" W0°10'26" 743moh 3,9km Penya Escoda
N38°42,710' W0°10,438'
N38°42'45" W0°10'59" 775moh 4,3km (3) Tilbake ved stikryss Penya Escoda og Plans D'Aialt. Tar rett frem
N38°42,747' W0°10,191'
N38°42'39" W0°09'40" 768moh 5,3km (4) Hus ved veien
N38°42,649' W0°09,661'
N38°42'18" W0°09'36" 746moh 6,2km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°42,306' W0°09,604'
  Klippevinduet (Els Arcs) (det store). Utgangspunkt: veikrysset 7km merket på veien til Castell de Castells.
Samme rute som over frem til kryss (3) siste gang.
Herfra på en alternativ sti.
Rundtur 7,0km 844moh 200m N38°43'01" W0°09'54" 745moh 5,1km Nede ved hovedveien 20
N38°43,014' W0°09,903'
N38°42'57" W0°09'43" 727moh 5,4km Over på betongvei
N38°42,953' W0°09,723'
N38°42'46" W0°09'48" 735moh 5,8km Til venstre i stikryss grov skogsbilvei
N38°42,759' W0°09,792'
N38°42'39" W0°09'40" 768moh 6,1km (4) Hus ved veien
N38°42,649' W0°09,661'
N38°42'18" W0°09'36" 746moh 7,0km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°42,306' W0°09,604'

36 Klippevinduet fra Geitefjøset mot venstre Rundtur 7,7km 820moh 332m N38°41'46" W0°07'53" 582moh 0,4km Stikryss 10
N38°41'54" W0°08'35" 755moh 1,6km Stien flater litt ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55" W0°09'06" 840moh 2,4km Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 2,8km Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'37" 740moh 3,6km P-plass i motsatt ende (gammelt utgangspunkt)
N38°42'12" W0°08'24" 705moh 5,6km Ved ruiner
N38°41'54" W0°07'53" 600moh 7,0km Ved raset
N38°41'27" W0°07'53" 540moh 7,7km Parkering i svingen nedenfor Castel de Garx (geitefjøset Bululla)

37 Kongleskogen
fra den grønne vanntanken
Frem og tilbake samme vei 6,8km 1.235moh   N38°42’178" W 0°17’58" 1.235moh 3,4km Den store vanntanken 6
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’43" W 0°16’57" 1.200moh 5,4km Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’37" W 0°17’60" 1.215moh 5,6km Africa vinduet
N38°42,627' W0°16,992’
N38°42’43" W 0°16’57" 1.200moh 5,8km Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’178" W 0°17’58" 1.235moh 6,9km Den store vanntanken
N38°42,277' W0°17,970’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
38 Kongleskogen
fra parkeringsplassen i svingen og veikrysset 1.74 km nedenfor den grønne vanntanken.
Frem og tilbake samme vei 6,9km 1.358moh 342m N38°42’17" W 0°17’58" 1.235moh 1,7km Ved grønn vanntank, ta av til venstre 15
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’25" W0°42’23" 1.294moh 2,3km  Etter en kort betongveistump
N38°42,450' W0°18,390’
N38°42’14" W0°42’16" 1.322moh 3,2km Tar av fra vei tl høyre ved åpen plass
N38°42,230' W0°18,260’
N38°42’22" W0°42’28" 1.358moh 3,5km Ved brannhytta
N38°42,370' W0°18,460’
N38°42’25" W0°42’43" 1.184moh 6,9km Parkering i sving 1,74km nedenfor vanntanken
N38°42,450' W0°18,710’

39 Morgoig fincaruiner fra Calle Maimó Polop Frem og tilbake samme vei 7,2km 454moh 268m N38°36’35" W0°08’41" 310moh 0,3km Tar av sti opp til høyre 20
   
         
   
         
   
         
   
         
   

40 Morgoig fra Polop Frem og tilbake samme vei 6,2km 615moh   N38°35'39" W0°09'50" 400moh 1,5km Ruiner 25
N38°35'45" W0°09'55" 480moh 1,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
N38°36'04" W0°09'50" 560moh 2,5km Veiskille
N38°36'11" W0°10'08" 615moh 3,1km Amfimiedam v/vanntank over fincaen
N38°35'35" W0°10'28" 328moh 6,2km Tilbake til parkeringsplass

41 Morgoig fra Pollop   7,3km

595moh 342m N38°35'35" W0°10'28" 480moh 1,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General 25
N38°35,758' W0°09,900’
N38°36'05" W0°10'25" 595moh 3,0km Rett nedenfor fincaen m/froskedam
N38°36,076' W0°10,417’
N38°35'40" W0°10'22" 540moh 4,2km Steinrøysa nær stikryss
N38°35,673' W0°10,361’
N38°35'33" W0°09'50" 447moh 4,9km Stikryss. Ta til venstre
N38°35,544' W0°09,829’
N38°35'28" W0°09'59" 433moh 5,2km Kryss: fra sti,til vei til venstre
N38°35,471' W0°09,982’
N38°35'45" W0°09'54" 480moh 5,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
N38°35,758' W0°09,900’
N38°35'35" W0°10'28" 330moh 7,3km Parkeringsplassen
N38°35,588' W0°10,472’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
42 Minnekirken Villajoyosa Rundtur 5,0km 235moh   N38°32'17" W 0°14'30" 205moh 0,6km Opp bakken 40
N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 1,9km Stikrysset
N38°32'29" W 0°14'18" 235moh 2,6km Kraftmast
N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 3,2km Stikrysset (på tilbakevei)
N38°32'07" W 0°14'18" 110moh 5,0km Tilbake ved P-plass

43 Munken "La Foya Roja"" Frem og tilbake 5,0km 660moh 294m N38°40’41" W 0°07’47" 436moh 0,7km Fra vei til venstre på sti 10
N38°40,692' W0°07,784’
N38°40’53" W 0°07’46" 562moh  1,5km Ut av skogen
N38°40,880' W0°07,762’
N38°41’06" W 0°08’09" 660moh 2,3km Fra sti til vei med varde
N38°41,106' W0°08,149’
N38°41’10" W 0°08’06" 659moh 2,5km Ved sauefjøset
N38°41,165' W0°08,090’
N38°40’29" W 0°07’20" 415moh 5,0km Tilbake ved parkeringen
N38°40,486' W0°07,963’

44 Oltá lang runde Rundtur 8,0km     N38°39’12" E 0°01’30" 297moh 0,8km Pumpehus 25
N38°39,191' E0°01,496’
N38°38’59" E 0°01’23" 330moh 1,6km L'Ermita Vella
N38°38,879' E0°01,388’
N38°39’03" E 0°00’38" 320moh 3,3km De første ruinene
N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’36" E 0°00’36" 375moh 4,8km Finca Pastor (rasteplassen)
N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44" 382moh 5,3km Stikrysset (skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°39’43" E 0°01’12" 337moh 6,7km Sti møter vai fra lang løype
N38°39,719' E0°01,195’
N38°39’39" E 0°01’18" 255moh 7,4km Tar av fra vei som går til stasjonen, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651' E0°01,292’
N38°39’31" E 0°01’36" 235moh 8,0km Zona D'Acampana
N38°39,513 E0°00,597’
Oltá kort runde Rundtur 6,9km 402moh 223m N38°39’12" E 0°01’30" 297moh 0,8km Pumpehus
N38°39,191' E0°01,496’
N38°38’59" E 0°01’23" 330moh 1,6km L'Ermita Vella
N38°38,879' E0°01,388’
N38°39’03" E 0°00’38" 320moh 3,3km De første ruinene
N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’35" E 0°00’36" 375moh 4,8km Finca Pastor (rasteplassen)
N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44" 382moh 5,3km Stikrysset (skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°39’47" E 0°00’55" 402moh 5,6km Pas de la Canal
N38°39,789 E0°00,917’
N38°39’39" E 0°01’18" 255moh 6,3km Tar av fra vei som går til stasjonen, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651 E0°00,292’
N38°39’31" E 0°01’36" 235moh 6,9km Zona D'Acampana
N38°39,513' E0°00,597’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
45 Orxeta Frem og tilbake (Mulighet for å gå enda lenger før man snur) 6,2km 208moh 167m N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 1,1km Bro over liten elv 40
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 2,4km Fra sti til høyre på vei
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°33’29" W 0°15’33" 168moh 3,1km Pinje tre i sving der vi snur (øst for Orxeta)
N38°33,475’ W0°15,542’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 5,0km Der vi tar av fra veien ned til venstre på stien
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 5,2km Bro over liten elv
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°33’56" W 0°15’42" 167moh 6,2km Parkeringsplass i utkanten av Orxetas bebyggelse
N38°33,325’ W0°15,713’

46 Penyo Mulero Frem og tilbake 5,7km 1.312moh 285m N38°38'27" W 0°14'25" 1.050moh 150m Veikrysset like ovenfor Fuente Partagat 30
N38°38,445' W0°14,409'
N38°38'27" W 0°14'25" 1.250moh 2,0km Inn på sti fra
veien som går til Sella
N38°38,445' W0°13,409'
N38°38'57' W0°13'23'' 1.312moh 2,3km Her flater det ut
N38°38,942' W0°13,389'
N38°38'59'' W0°13'04'' 1.308moh 2,8km Penyó Mulero
N38°38,987' W0°13,071'
N38°39'28" W 0°14'31" 1.035moh 5,7km Fuente Partagas parkering
N38°39,467' W 0°14,517'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
47 Pinos, Zons d'campado Bérnia Frem og tilbake 7,3km 640moh 200m N38°41’20" W 0°01’36" 527moh 1,8km Ved steingjerde 40
N38°41,337’ W0°01,600’
N38°42’00" W 0°01’00" 536moh 3,4km Finca ruiner
N38°42,004’ W0°01,002’
N38°42’26" W 0°00’55" 537moh 3,6km Ti veien
N38°42,105’ W0°00,921’
N38°40’47" W 0°02’26" 638moh 7,2km Tilbake til parkeringsplassen
N38°40,783’ W0°02,427’

48 Playa Torres Frem og tilbake 7,13km 127moh 178m N38°30’58" W 0°11’45" 5moh 0,44km Neste P-plass asfaltert og oppmerket 30
N38°30,968’ W0°11,744’
N38°30’06" W 0°10’49" 83moh 2,68km Utsiktsplass ovenfor nudist stranda
N38°31,094’ W0°10,823’
N38°31’11" W 0°10’17" 127moh 3,56km Torre de Calera (XVI)
N38°31,182’ W0°10,285’
N38°30’51" W 0°12’00" 5moh 7,13km P-plass ved playa Torres
N38°30,851’ W0°11,999’

49 Relleu fra Cementeri Rundtur 5,9km 645moh 240m N38°36’04" E 0°17’17" 590moh 2,8km Overgang fra sti til vei 20
N38°36’03" E 0°17’45" 645moh 3,7km På toppen før nedstigning
N38°35’26" E 0°18’33" 425moh 5,9km Relleu Cementeri

50 Relleu: En liten del av pilgrimstrasse mot Finestrat. Frem og tilbake 7,4km 390moh   N38°34’58" W 0°18’01" 376moh 1,1km Basta 15
N38°34,974’ W0°18,024’
N38°34’49" W 0°17’57" 361moh 1,4km Finca Particular (Adgang forbudt mitt i pilgrimsleden, hvorfor?
N38°34,820’ W0°17,945’
N38°34’58" W 0°17’31" 377moh 2,5km Krysser grusve ve trafo i mast
N38°34,967’ W0°17,519’
N38°34’50" W 0°16’57" 359moh 3,7km Krysser en vei like før vi kommer på asfalt
N38°34,826’ W0°16,946’
N38°35’14" W 0°18’27" 415moh 7,4km Tilbake til Relleu
N38°35,238’ W0°18,457’

51 Ca. 3 km før Relleu "Finca Particular" ved km merke 28. Frem og tilbake samme vei 7,2km 440moh 245m N38°34’56" W 0°17’16" 365moh 0,6km Veikryss, holder til høyre, følg pilegrimspilen 15
N38°34,933' W0°17,264’
N38°34’58" W 0°17’31" 387moh 1,2km Her krysser vi vei 90 grader
N38°34,968' W0°17,524’
N38°35’01" W 0°18’05" 397moh 2,3km Opp på asfaltveien
N38°35,016' W0°18,080’
N38°35’14" W 0°18’29" 425moh 3,4km Krysser hovedveien i Relleu
N38°35,239' W0°18,489’
N38°35’16" W 0°18’45" 440moh 3,6km El Balcon de Relleu (bar)
N38°35,259' W0°18,580’
N38°34’50" W 0°16’56" 376moh 7,2km Tilbake ved Km merket 28 ved finca Particular
N38°34,834 W0°16,929’

52 Sella dalen på vei mot venstre Frem og tilbake 9,6km 690moh 230m N38°37’43" W 0°13'10" 564moh 1,8km Hus 20
N38°37,717’ W0°13,167’
N38°38’22" W 0°11'45" 663moh 4,2km Finca
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°38’28" W 0°12'03" 670moh 4,8km Veikryss
N38°38,467’ W0°12,050’
N38°38’22" W 0°11'45" 663moh 5,4km Finca
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°37’43" W 0°13'10" 564moh 7,8km Hus
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°37’12" W 0°14'03" 450moh 9,6km Parkering
N38°37,206’ W0°14,048’
Sella dalen på vei mot høyre Frem og tilbake       N38°37’08" W 0°14'04" 495moh 0,8km Parkering for fjellklatrere
N38°37,139’ W0°14,060’
N38°37’03" W 0°13'35" 564moh 1,4km Høydedrag "Mas de Muelen"
N38°37,055’ W0°13,590’
N38°37’06" W 0°13'13" 570moh 2,2km Hus etter veikryss
N38°37,094’ W0°13,220’
N38°37’10" W 0°12'28" 660moh 3,8km Ved bommen der stien for Maurertrappene kommer inn på.
N38°37,159’ W0°12,463’
N38°37’12" W 0°14'03" 395moh 7,6km Ved parkerings og samlingsplass
N38°37,206’ W0°14,048’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
53 Sella ( tur nær byen) Frem og tilbake 4,0km 665moh         1,5km Mastene  30
    665moh 2,0km Feriehus
N38°36,539’ W 0°16,143’ 390moh 4,0km Retur til P-plass

54 Sella. "Ruta se agua" Rundtur 5,4km 400moh 140m N38°36’26" W 0°16'23" 366moh 0,6km Over en liten bru nedenfor en kjørebru 48
N38°36,434’ W 0°16,378’
N38°36’17" W 0°16'05" 328moh 1,6km Ved møllerdammen
N38°36,278’ W 0°16,085’
N38°36’36" W 0°16'22" 381moh 3,6km Rasteplassen
N38°36,604’ W 0°16,364’
N38°36’31" W 0°16'092" 395moh 5,4km Tilbake ved den store parkeringsplassen
N38°36,546’ W 0°16,146’

55 Selladalen ”Fuente del Arc.” Frem og tilbake       N38°36,643’ W 0°16,360     To alternative turer så langt man rekker 20

56 Sierra Cortina (Geiteryggen) Frem og tilbake 6,3km 524moh 246m N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  0,5km Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm. 25
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°33’51" W 0°09'49" 514moh 2,4km På høyden etter den bratteste bakken
N38°33,848 W 0°10,805’
N38°33’46" W 0°11'03" 524moh  2,6km  Turens høyeste topp
N38°33,773 W 0°11,053’
N38°33’34" W 0°11'24" 506moh 3,2km Turens endepunkt
N38°33,564’ W 0°11,397’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh  6,3km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’
Sierra Cortina turen forlenget til toppen mot venstre Frem og tilbake 7,5km 524moh 307m N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  5,9km  Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, andre gang
N38°34,044’ N38°34,044’
N38°34’14" W 0°09'32" 442moh  6,5km  Toppen mot venstre
N38°34,236’ W 0°09,540’
N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  7,1km  Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, tredje gang
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh  7,5km  Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’

57 "Smuglerbukta" (Piratbukta) Frem og tilbake                 40

58 Tárbena Delvis rundtur 5,4km 680moh   N38°42’01" W 0°06'29" 610moh 0,8km Tar av fra hoved vei til asfalt turvei 25
N38°41’52" W 0°07'03" 680moh 2,6km Fjelltoppen
N38°42’01" W 0°06'43" 500moh 3,9km Fra sti til betongvei
N38°41’38" W 0°06'24" 595moh 5,0km Fra sti til betongvei rett før Tarbena
N38°41’43" W 0°06'14" 585moh 5,4km P-plasssen

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
59 Trolldalen ”Pla de l'Almédia” Frem og tilbake 7,2km 680moh   N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca 20
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07" W 0°08'15" 605moh 2,5km Til ruinene på vei til toppen
N38°40,113' W 0°08,522’
N38°39’57" W 0°08'31" 679moh 3,1km Til første toppen forbi ruinene
N38°39,943' W 0°08,248’
N38°39’45" W 0°08'04" 680moh 3,6km Varden ved den andre toppen
N38°39,748' W 0°08,061’
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 7,2km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’
4,4km 555moh   N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’40" W 0°09'23" 482moh 2,2km Til fincaen
N38°40,622’ W 0°09,378'
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 4,4km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’
Først til Fincaen, så til toppen 8,5km 680moh 444m N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’40" W 0°09'23" 482moh 2,2km Til fincaen
N38°40,622’ W 0°09,378'
N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 2,9km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07" W 0°08'15" 605moh 3,9km Til ruinene på vei til toppen
N38°40,113' W 0°08,522’
N38°39’57" W 0°08'31" 679moh 4,5km Til første toppen forbi ruinene
N38°39,943' W 0°08,248’
N38°39’45" W 0°08'04" 680moh 5km Varden ved den andre toppen
N38°39,748' W 0°08,061’
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 8,5km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’
60 Villajoyosa  - el Paraiso Frem og tilbake ca.6km 48moh 175m N38°29’58" W 0°14'35" 48moh 0,95km Opp på første topp
N38°29,967' W 0°14,578’
N38°30’01" W 0°14'48" 34moh 1,5km Villa Comming (ruiner)
N38°30,011' W 0°14,792’
N38°29’58" W 0°14'50" 46moh 1,7km Nedenfor Torre s. XIX
N38°29,959' W 0°14,837’
N38°29’59" W 0°14'56" 5moh 2,5km Der snur vi og går et stykke tilbake, ut på veien og forbi en campingplass
N38°29,990' W 0°14,935’
    5moh ca. 3km Snur ved enden stranda (ikke målt)
   
N38°30’05" W 0°14'12" 3moh ca.6km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°30,080' W 0°14,200’
61 Vipas Frem og tilbake 7,0km 805moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret 40
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 7,0km Tilbake til Vipas
8,8km 830moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh 4,4km Toppen før fincaruiner
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 8,8km Tilbake til Vipas
10,8km 865moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh 4,4km Toppen før fincaruiner
N38°37’29" W 0°11’20" 865moh 5,4km Psykiaterens hus ved helikopterplassen
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 10,8km Tilbake til Vipas

62 Xirles Frem og tilbake 6,8km eller mer 312moh   N38°38’16" W 0°08’42" 245moh 1,1km Svingen 30
N38°38’39" W 0°08’04" 285moh 2,2km Topp før veien går nedover
N38°38’37" W 0°09’07" 312moh 2,8km Verinosa
N38°38’27" W 0°09’13" 260moh 3,4km Bekken inntil veien (kan fortsette)
N38°38’01" W 0°08’11" 225moh 6,8km Parkering i Xirles
E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold