Costatrimmens logo

  

Costatrimmen

Her kan du åpne Costatrimmens

 
       
       
       
       
       
       
       
       

      E-mail E-post til Costatrimmens leder                              


Detaljinformasjon over Costatrimmens fjellturer på Costa Blanca
Rev. 4. mai 2018    Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
1 Abdet Frem og tilbake       N38°41’41" W0°15’26" 630moh   Abdet 40
Abdet, lang runde. Start og inkomst 813moh Delvis rundtur 6,2 km 892moh 261m N38°42’18" W0°15’50" 758moh 1,1km Rett etter stikryss hvor den korte ruten tar ned til høyre
N38°42,306' W0°15,833’
N38°42’32" W0°15’50" 838moh 1,9km Ved kunstnerens hus
N38°42,534' W0°15,993’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh 3,2km Veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta".
N38°42,609' W0°15,234’
N38°42’32" W0°16’21" 892moh 3,5km Her snur vi  og tar fruktpause
N38°42,533' W0°16,353’
N38°42’37" W0°15’14" 865moh 4,6km Tilbake til veikryss med skilt til: "Mas de la Canuleta". Vi kår den andre veien tilbake.
N38°42,609' W0°15,234’
N38°41'’53" W0°15’56" 813moh 6,2km Tilbake ved bilene
N38°41,889' W0°15,929’

2 Algar fra P-plass Marked Altea Frem og tilbake 10,5km 69moh 32m N38°37’32" W0°04’26" 19moh 3,5km Ved demningen 50
N38°37,528' W0°04,440’
N38°37’16" W0°05’00" 24moh 4,7km To veikryss rett etter hverandre (plass til parkering)
N38°37,258' W0°05,005’
N38°37’18" W0°05’22" 69moh 5,2km Kampesteiner mellom elva og veien
N38°37,302' W0°05,365’
N38°36’27" W0°02’40" 15moh 10,5km P. plass Altea
N38°36,456' W0°02,674’
3 Alhama Springs Frem og tilbake 5,2km 638moh 425m N38°38’57" W0°02’45" 386moh 1,0km
Skarp venstresving  
6
6
10
8
flere
p-plas-
ser
langs
vei
N38°38,942' W0°02,744’
N38°39’12" W0°02’49" 511moh 1,7km Ny stigning
N38°39,195' W0°02,810’
N38°39’25" W0°02’00" 638moh 2,6km Grill plass (Nopras plass)
N38°39,418' W0°03,004’
N38°38’24" W0°02’40" 214moh 5,2km Nede ved vanntanken
N38°38,402' W0°02,674’

4 Benifato -  Font de Partagat
Passet de la Rabosa
Frem og tilbake 5,3km 1.033moh 356m N38°40’09" W0°13’51" 745moh 0,6km Vanntank i betong 15
N38°40,152' W0°13,848’
N38°40’04" W0°13’57" 818moh 0,8km Tar inn på sti
N38°40,059' W0°13,954’
N38°39’58" W0°14’04" 816moh 1,1km Litt på asfalt så inn på sti
N38°39,971' W0°14,069’
N38°39’38" W0°14’16" 864moh 1,5km Inn på hovedveien til Patagat
N38°39,875' W0°14,274’
N38°39’48" W0°14’17"  887moh 1,7km Inn på sti fra asfaltvei
N38°39,799' W0°14,280’
N38°39’38" W0°14’17" 951moh 2,1km  
N38°39,639' W0°14,285’ Inn på sti fra asfaltvei
N38°39’35" W0°14’22" 977moh 2,3km Sneier så vidt veien før ny sti
N38°39,579' W0°14,366’
N38°39’24" W0°14’27"  1.033moh 2,6km  Font del Partagat ved tre rør
N38°39,443' W0°14,513'
N38°40’28" W0°13’50" 680moh 5,3km Tilbake og opp til samlingsplass ved tennisbanen
N38°40,403' W0°13,840'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
5 Bernia syd (Noras plass) Frem og tilbake 4,0km 830moh   N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,0km Hullet 25
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 4.0km Tilbake til parkering ved grillplassen
Frem og tilbake 3,1km 826moh   N38°39’40" W0°03’44" 820moh 1,6km Fort de Bérnia (1562)
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh 3,1km Tilbake til parkering ved grillplassen
Frem og tilbake   670moh           Fincaen (langs veien)
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh   Tilbake til parkering ved grillplassen
Rundtur   826moh   N38°39’19" W 0°10’56" 840moh   Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°39’40" W 0°03’44" 830moh   Font Cabanes de Bérnia
N38°39,039 W0°03,039’ 650moh   Tilbake til parkering ved grillplassen

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
6 Bernia Nord fra Cases de Bérnia mot venstre Frem og tilbake 5,4km 840moh   N38°39’53" W0°02’22" 685moh 1,3km Font Cabanes de Bérnia 30
N38°39’23" W 0°01’59" 810moh 2,4km Els del Forat de la Bérnia (grotte fro lagring av matvarer)
N38°39’19" W0°10’56" 840moh 2,7km Cove del Furat de la Bérnia (hullet syd)
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 5,4km Tilbake til P-plassen ved Cases de Bérnia
Bernia Nord fra Cases de Bérnia (mot høyre) 6,0km 820moh   N38°39’40" W0°03’44" 820moh 3,0km Fortet
N38°40’18" W0°02’48" 620moh 6,0km Tilbake til P-plassen

7 Bululla Frem og tilbake Eller frem og kjerevei tilbake 7,6km 595moh 437m N38°40’58" W0°07’06" 245moh 1,3km Krysset fra vei til sti 40
N38°41’13" W0°07’06" 260moh 1,7km Kryss fra sti til grusvei
N38°41’22" W0°07’14" 350moh 2,1km Opp på asfaltveien
N38°41’33" W0°07’35" 485moh 3,0km Tar av inn på sti fra asfaltvei
N38°41’39" W0°07’41" 360moh 3,3km I svingen hvor langturgruppa parkerer
N38°41’43" W0°07’50" 595moh 3,6km Sauefjøset
N38°41’13" W0°07’05" 260moh 5,6km Tar av fra ruta, videre på kjerrevei som er rast ut i elveleiet lenger fremme. Vanskelig å passere.
N38°41’06" W0°07’06" 290moh 5,7km Over på betongvei (bilvei)
N38°40'58" W0°07’06" 245moh 6,0km Tilbake der vi tok av veien på oppoverturen
N38°40’40" W0°06’41" 210moh 7,6km Parkering ved elva Bolulla

8 Busot grottene                    

9 Cala Finestrat Delvis rundtur 4,7km 145moh   N38°31'09" w0°10'20" 146moh 1,2km Rasteplass ved Torre de Calera (XVI) 20
N38°30'56" W0°11'40" 34moh 3,6km Ved enden av Cala de la Costa ovenfor Playa Torres
N38°31'26" W0°10'00" 6moh 4,7km Tilbake

10 Calada de la Costa fra veien ovenfor Ballesol Delvis rundtur 7,1km 111moh 258m N38°31'12" w0°10'36" 100moh 0,5km Stor steinvarde 15
N38°31,192' W0°10,597’
N38°31'06" w0°10'51" 92moh 0,9km Krysser asfaltert vei
N38°31,092' W0°10,849’
N38°30'56" w0°11'40" 34moh 2,7km Ved enden av Cala de la Costa ovenfor Playa Torres
N38°30,927' W0°11,671’
N38°31'04" w0°11'19" 54moh 4,1km Krysser grusvei
N38°31,070' W0°11,319’
N38°31'13" w0°11'00" 85moh 4,9km Krysser alsfaltvei og går 20 m langs veien
N38°31,209' W0°10,999’
N38°31'12" w0°10'81" 111moh 5,4km Ved ruinene
N38°31,198' W0°10,682’
N38°31'09" w0°10'20" 146moh 6,1km Rasteplass ved Torre de Calera (XVI)
N38°31,144' W0°10,334’
N38°31'21" w0°10'36" 60moh 7,1km Ved fotgjengerfeltet ved turens slutt
N38°31,347' W0°10,597’
Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
11 Calpe- Benissa Playa Frem og tilbake 5,0km 10moh 190m N38°39'34" E 0°05’05" 4moh 1,28km Ved båthavna 40
N38°39,564' E0°05,084’
N38°39'53" E 0°05’16" 2moh 2,08km Playa Fustera
N38°39,883' E0°05,271’
N38°39'59" E 0°05’26" 3moh 2,43km Parada 8
N38°39,982' E0°05,437’
N38°40'00" E 0°05’30" 10moh 2,52km Her kommer vi ikke lenger
N38°39,998' E0°05,492’
N38°39'05" E 0°04’39" 8moh 5,04km Parken ved parkeringsplassen
N38°39,080' E0°04,644’

12 Camino de Santiago de
Compostela fra Benidorm
En vei 4,4km 50moh 50m N38°31'26" W0°08’37" 50moh 0,0km Jacobskirken i Benidorm 0
  N38°31'26" W0°08’37" 6moh 4,4km Cala Finestrat
            1,140km Santiago de Compostela

13 Camino de Santiago; Finestrat - Orxeta, fra Orxeta Frem og tilbake 6,8km 208moh   N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 1,1km Bro over liten elv 40
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 2,4km Fra sti til venstre på vei
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’26" W 0°15’13" 199moh 3,4km Finca la Pondarosa (kan fortsette videre)
N38°34,438’ W0°15,222’
N38°33’56" W 0°15’42" 170moh 6,8km Tilbake i Orxeta
N38°33,325’ W0°15,713’

14 Casa de Dios Fra Polop Rundtur  3,5km 367moh 85m N38°36'55" W0°08’51" 367moh 0,9km C/Mariolas høyeste punkt 30
N38°36,912' W0°08,843’
    280moh 1,7km Utgang fra skogen over på vei
   
N38°37`18" W0°08’37" 268moh 3,6km Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
En flat tur i park og gater i Polop Frem og tilbake 8,0km 654moh 415m N38°37'31" W0°09’41" 348moh 1,1km Veikryss med orienteringstavle.  
N38°37,579' W0°09,186' Overgang til metongvei
N38°37'31" W0°09’41" 515moh 2,4km Utsiktspunkt der betongvei slutter
N38°37,516' W0°09,674'
N38°37`31" W0°10’14" 645moh 4,0km Casa de Dios
N38°37,491' W0°09,202'
N38°37`31" W0°09’41" 520moh 6,4km Utsiktspunkt hvor betongvei starter
N38°37,516 W0°09,674'
N38°37'18" W0°08’37" 268moh 8,0km Tilbake til parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’
Casa de Dios fra Polop
Alternatib tur til El Catelle
Frem og tilbake 4,4km 567moh ca. 300m N38°37'31" W0°09’41" 348moh 1,1km Veikryss med orienteringstavle
og overgang til betongvei
N38°37,579' W0°09,186'
N38°37'40" W0°09’32" 473moh 2,0km Øverste venstresving
 på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'31" W0°09’41" 567moh 2,2km 9
N38°37,663' W0°09,428'
N38°37'40" W0°09’32" 473moh 2,4km Øverste venstresving
 på betongveien
N38°37,662' W0°09,536'
N38°37'18" W0°08’37" 268moh 4,4km Tilbake til
parkeringsplassen 
N38°37,304' W0°08,616’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
15 Cautivador fra Ciutat Esportiva La Nucia
Rundtur 6,8km 245moh 164m N38°36'09" W0°07'07" 245moh 0,4km Kryss fra sti til vei 50
N38°36,144' W0°07,121’ 
N38°36'19" W0°06’56" 198moh 0,9km Ned på stien nær" Recident Park"
N38°36,322 W0°06,933’ 
N38°36'19" W0°06’13" 158moh 2,7km P-plass nær Ermita San Vicent
N38°36,409' W0°06,215’
N38°36'35" W0°06’25" 160moh 3,3km Veikryss ved Fincaen med hester
N38°36,585' W0°06,413’
N38°36'55" W0°06’42" 160moh 4,3km Fra asfalt til sti etter urb. Tossal
N38°36,919' W0°06,696’
N38°36'13" W0°07’22" 230moh 6,8km Parkeringspl. Ciutat Esportiva La Nucia
N38°36,210' W0°07,373’

16 Castellet i Polop Rundtur 5,6km 563moh 355m N38°37`30" W0°09’12" 353moh 1,4km Fra grusvei over på sti 30
N38°37,497' W0°09,192’
N38°37`42" W0°09’30" 498moh 2,4km Stikryss. En sti går til toppen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37,694' W0°09,506’
N38°37`40" W0°09’26" 563moh 2,7km Castellet
N38°37,661' W0°09,430’
N38°37`42" W0°09’30" 498moh 3.0km Stikryss. En sti går ned igjen. Den andre fortsetter mot betongveen.
N38°37`42" W0°09,506’
N38°37`30" W0°09’36" 488moh 3,2km Stien kommer ut på betongveien
N38°37`643' W0°09,594’
N38°37`18" W0°08’37" 280moh 5,6km Nede igjen på parkeringsplassen
N38°37,304' W0°08,616’

17  Cementeri, la Nucia Rundtur 8,3km 250moh ca.130m N38°36'09" W0°06’49"   2,0km Stikryss ved Recidential Park 35
N38°36'54" W0°08,616’   3,8km Fra sti ut på veien
N38°36'25" W0°06’14"     Kapellet
N38°36,423' W0°06,227’
N38°36'26" W0°07’42" 250moh 8,3km P-plass Cementeri La Nucía
Rundtur 7,3km           7,3km Liten runde

18 Ciudad Patricia, bommen Rundtur 5,1km 350moh   N38°32'04" w0°05'15" 350moh 1,6km Høyeste topp 30
N38°32'32" w0°05'23" 110moh 5,1km Ciudad Patricia, bommen

19 Edens hage fra Geitefjøset Frem og tilbake 3,8km 600moh 166m N38°41'27" w0°07'53" 600moh 0,5km Sti/veikryss på toppen 15
N38°41'02" w0°07'52" 560moh 1,0km Veikryss i bakken
N38°42'30" w0°07'55" 530moh 1,9km Edens hage ved steinhytta
N38°41'02" w0°07'52" 560moh 2,8km Veikryss i bakken
N38°41'39" w0°07'41" 540moh 3,8km Parkering i svingen nedenfor geitefjøset (Bululla)

20 Elians’ British school Rundtur (ca. 5,5km)
eller frem og tilbake 8,0km
eller kortere
5,5km
8,0km
615moh 280m N38°35'11" W 0°08'42" 336moh 1,1km Stien kommer ut på grusvei 50
N38°35,179' W 0°08,695'
N38°36'03" W 0°10'08" 440moh 2,1km Ta av fra grusvei til venstre for rundtur (ca. 5,5km)
eller fortsetter rett frem for lengre tur 
N38°36,058' W 0°10,138'
N38°35'38" W 0°09'55" 445moh 2,3km S-svingene
N38°35,629' W 0°09,910'
N38°35'45" W 0°09'54" 470moh
2,6km
Veikryss: Cami de Morgoig og cami de General
N38°35,754' W 0°09,903'
N38°36'03" W 0°10'09" 555moh 3,4km Veikryss med brannskadet veiskilt 400 m før fincaen
N38°36,058' W 0°10,158'
N38°36'11" W 0°10'08" 615moh 4,0km Amfibiedammen ved vanntanken ovenfor fincaen
N38°36,180' W 0°10,130'
N38°35'11" W 0°08'42" 280moh 5,5km
8,0km
Elians British school parkeringsplass
N38°35,179' W 0°08,695'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
21 Embalse de Amadorio
Frem og tilbake 7,7km 163moh 230m N38°32'02" W 0°15'53" 124moh 0,6km Demning ved Embalse Amadorio 20
N38°32,028' W 0°15,886'
W 0°16'08" W 0°16'08" 132moh 1,0km Kryss Asfaltvei grusvei der veien er sperret 
N38°32,057' W 0°16,138'
N38°31'54" W 0°16'53" 163moh 1,8km Sti-veikryss
N38°31,897' W 0°16,550'
N38°32'45" W 0°16'37" 157moh 2,1km Vei-stikryss 
N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'38" W 0°16'39" 149moh 2,3km Vei-stikryss v/gjerde 
N38°31,631' W 0°16,651'
N38°31'22" W 0°16'34" 135moh 3,0km Villa Bonilla 
N38°31,371' W 0°16,564'
N38°31'14" W 0°16'47" 139moh 3,5km Bunn av bakke v/privat vei /kjetting 
N38°31,240' N38°31,240'
N38°32'08" W 0°16'59" 163moh 3,9km Embalse i Canonades (landbruksvann) 
N38°31,139' W 0°16,980'
N38°31'14" W 0°16'47" 139moh 4,2km Bunn av bakke v/privat vei /kjetting 
N38°31,240' W 0°16,782'
N38°31'22" W 0°16'34" 135moh 4,7km Villa Bonilla 
N38°31'22" W 0°16,564'
N38°31'38" W 0°16'39" 149moh 5,4km Vei-stikryss v/gjerde 
N38°31,631' W 0°16,651'
N38°32'45" W 0°16'37" 157moh 5,6km Sti-veikryss 
N38°32,741' W 0°16,619'
N38°31'54" W 0°16'53" 190moh   5,9km  Vei-stikryss 
N38°31,897' W 0°16,550'
W 0°16'08" W 0°16'08" 137moh   6,7km Kryss asfaltvei grusvei der veien er sperret 
N38°32,057' W 0°16,138'
N38°32'02" W 0°15'53" 124moh 7,1km Demning ved Embalse Amadorio
N38°32,028'  W 0°15,886'
N38°32'12" W 0°15'45" 130moh 7,7km Parkeringsplassen ved Embalse Amadorio 
N38°32,191' W 0°15,749'

22 Embalse del Relleu fra Finca Particular (Patano de Relleu) Frem og tilbake 6,8km 367moh 120m N38°34'33" W 0°17'23" 1,2km 339moh Stikryss, tar til venstre nær stort hus 12
N38°34,542 W 0°17,387'
N38°34'09" W 0°17'33" 2,3km 298moh Nedenfor bratt bakke, stikryss ta til venstre eller høyre
N38°34,148 W 0°17,542'
N38°33'48" W 0°17'18" 3,3km 280mph Ved demningen til tørrlagte Embalse de Relleu
N38°33,797' W 0°17,299'
N38°34'50" W 0°17'56" 6,8km 367moh Tilbake ved parkerineg ved Finca Particular
N38°34,831' W 0°17,929

23 Flyplassen  (Pla d'En Morgues) Frem og tilbake 8,9km 1.040moh 223m N38°42,956’ W 0°09,707 723moh 120m Veikryss fra asfalt til grus 20
N38°42’57" W 0°09’42"
N38°42,204’ W 0°09,644 719moh 0,6km Den gamle P plassen
N38°42’12" W 0°09’39"
N38°42,933’ W 0°09,649 1.040moh 4,4km Pla d'En Moraguesed det trigometriske punkt Ved branntårnet
N38°42’59" W 0°09’39"
N38°42,933’ W 0°09,649 730moh 8,9km Parkeringsplassen ved innkjørselen til Els Arcs
N38°42’59" W 0°09’39"

24 Font Major Frem og tilbake 5,0km 616moh   N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting) 10
N38°36'04" W0°17'17" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'01" W0°17'12" 616moh 2,5km Utsiktspunkt
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 5,0km Tilbake til P-plass
Font Major, til toppen 7,3km 723moh   N38°36'17" W0°16'59" 490moh 1,8km Bom (kjetting)
N38°36'04" W0°17'14" 607moh 2,4km Sti kryss før utsiktspkt
N38°36'02" W0°17'40" 723moh 3,7km Toppen
N38°36'41" W0°16'47" 414moh 7,3km Tilbake til P-plass

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
25 Font Moli, Finestrat  (mot høyre) Frem og tilbake 8,4km 800moh 420m N38°35’10" W0°11’13" 650moh 3,5km Pinje rasteplass 30
N38°35’26" W0°11’06" 800moh 4,2km Gjetergrotten
N38°34’42" W0°12’30" 350moh 8,4km Parkering ved Font Moli, Finestrat
Font Moli, Finestrat (mot venstre) Frem og tilbake 8,8km 883moh   N38°34’46" W0°12’36" 390moh 0,5km Ved brua, - startpunktet for langturen
N38°35'38" W0°12’44" 620moh 2,5km Mirador (svingen)
N38°36’20" W0°11’33" 883moh 4,9km Coll de Pouet (La Mesa)
N38°34’42" W0°12’30" 350moh 9,8km Font Moli, Finestrat

26 Font Moli, Benimantell mot venstre Rundtur 6,8km 1.040moh 300m N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km Veikryss: velg høyre eller venstre 20
N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh 2,9km Høyeste punkt
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh 3,1km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 5,3km Nivera
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 5,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh 6,8km Parkering v/Font Moli
Font Moli, Benimantell  mot høyre Rundtur     300m N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 0,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 1,5km Nivera
N38°39’14" W 0°13’18" 1.030moh 3,7km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39’13" W 0°13’10" 1.040moh 3,9km Høyeste punkt
N38°39’46" W 0°12'45" 810moh 5,9km Veikrysset hvor tur-retning velges
N38°39’13" W 0°13’10" 705moh 6,8km Parkering v/Font Moli

27 Font Moli, Benimantell med parkering ved bommen (lenken) knapt 400 m ovenfor den nederste p-plassen Rundtur 5,7km 1.040moh 260m N38°39’46" W 0°12’45" 810moh 0,4km Veikryss hvor tur-retning velges 8
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’43" W 0°13’05" 860moh 2,5km Nivera
N38°39,716’  0°13,083’
N38°3914" W 0°13’18" 1.030moh 3,3km El Soliguer (utleiehytte)
N38°39,233’  0°13,300’
N38°39’46" W 0°12’45" 1.040moh 3,5km Høyeste punkt
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’46" W 0°12’45" 810moh 5,4km Tilbake til veikryss hvor tur-retning velges
N38°39,767’  0°13,742’
N38°39’40"   853moh 5,7km Parkering oppe ved bommen (lenken)
N38°39,767’  

28 Fuente Partagat Frem og tilbake 5,6km 1.380moh   N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km Veikryss PRCV21 og PRV10 30
N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km Stikryss
N38°39'11" W 0°15’46" 1.385moh 3,0km Steinen ovenfor kilden
N38°39'28" W 0°14'31" 1.020moh 5,9km Fuente Partagat
Delvis rundtur     255m N38°39'27" W 0°14'24" 1.060moh 0,3km Veikryss.Tar til venstre på grusvei
N38°39,445’ W 0°14,403’
N38°39'25" W 0°14'45" 1.020moh 1,3km Ta til venstre i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer mot høyre
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'36" W 0°13'20" 940moh 2,2km Ved ruiner
N38°39,598’ W 0°13,340’
N38°39'41" W 0°13'12" 900moh 2,4km Tar av på sti til høyre
N38°39,682’ W 0°13,198’
N38°39'28" W 0°12'56" 913moh 3,1km Ruinene med brønnen
N38°39,466’ W 0°12,938’
N38°39'22" W 0°12'33" 928moh 3,8km Inn på vei igjen 
N38°39,359’ W 0°12,554’
N38°39'14" W 0°12'18" 1.050moh 5,0km El Soliguer
N38°39,226’ W 0°12,302’
N38°39'25" W 0°14'45" 1.020moh 5,8km Tilbake i krysset som er.
0,8km fra El Soliguer
N38°39,423’ W 0°14,747’
N38°39'28" W 0°14'31" 1.015moh 7,2km Fuente Partagas
N38°39,468’ W 0°14,508’
Frem og tilbake 8,6km 1.558moh   N38°39’25" W 0°14’25" 1.385moh 0,4km Veikryss PRCV21 og PRV10
N38°39’22" W 0°14’53" 1.168moh 0,8km Stikryss
    1.440moh   Fat mans Ageny
N38°39'59" W 0°15’44" 1.558moh   Nato anlegget på toppen
N38°39'28" W 0°14'31" 1.020moh 8,6km Fuente Partagat  

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
29 Fyret P plass Frem og tilbake 4,8km 88moh   N 38°33'03" W0°03’28" 78moh 0,7km Stikryss til utsiktpunkt merket "7" 50
N38°33’46" W0°03’05" 77moh 2,2km Til porten før fyret
N38°33’48" W0°02’59" 88moh 2,4km Bak fyret
N38°34’04" W0°03’46" 40moh 4,8km Tilbake ved P plass
2,4km 430moh 390m N38°33’21 W 0°03'05" 408moh 1,7km Til veien nedenfor mastene på toppen
N38°33'22" W 0°03'42" 412moh 1,8km Mastene
N38°34,065’ w0°03,776’ 40moh 2,5km Tilbake ved P plass

30 Golfbanen (Lliriet) rundt Tossal de la Manelleta Lliriet Rundtur 5,8km 460moh 242m N38°34'56" W0°09'41" 326moh 0,9km Ta av fra vei skarpt til høyre 25
N38°34,931' W0°09,678'
N38°35'09" W0°10'01" 435moh 2,2km Samlingsplass ved ruinene (fruktpause)
N38°35,154' W0°10,018'
N38°35'15" W0°10'12" 479moh 2,6km Veikryss ved bomvei (to hvite søyler med røde ringer)
N38°35,253' W0°10,202'
N38°34'47" W0°10'15" 412moh 3,7km Veikryss. Til venstre på asfalt rett før Shieleias kennel
N38°34,789' W0°10,253'
N38°34'30" W0°09'38" 302moh 5,1km Stikryss
N38°34,508' W0°09,626'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,8km Ved parkeringen Lliriet (Golfbanen)
N38°34,720' W0°09,290'

31 Golfbanen (Lliriet)
Skogbrann i jan 09. 
Rundtur  7,6km 530moh 450m N38°35'02" W0°10'22" 530moh 3,5km Stikryss 25
N38°35,033' W0°10,367'
N38°35'04" W0°10'03" 405moh 5,4km Karpedammen
N38°35,062' W0°10,052'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh 6,7km Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 7,6km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre Rundtur 5,9km 442moh 236 N38°35'08" W0°09'36" 393moh 1,9km Tar til høyre på grusvei ved kraftmast 25
N38°35,130' W0°09,605'
N38°35'28" W0°09'17" 438moh 2,8km Til venstre i et X kryss før den bratte stingningen
N38°35,469' W0°09,982'
N38°35'09" W0°09'03" 442moh 3,65km Her kommer vi inn på en vei like ved ruinene
N38°35,158' W0°09,048'
N38°34'56" W0°09'41" 329moh 5,0km Kommer ned på grusvei, tar til venstre
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,9km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre (Ågerunden) Rundtur 5,8km 409moh 173m N38°34'56" W0°09'41" 326moh 0,9km Sti som tar av til høyre. Vi fortsetter rett frem 25
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'32" w0°09'42" 324moh 1,9km Hus med bjeffende hunder, 100m forbi et stikryss hvor vi tok til høyre
N38°34,552' W0°09,691'
N38°34'53" w0°10'01" 388moh 3,0km I veikryss på toppen av bakken
N38°34,882' W0°10,018'
Golfbanen Liriet: Kort runde mot høyre (Ågerunden) Rundtur 5,8km 405moh 173m N38°35'04" W0°10'03" 405moh 3,4km Ved Karpedammen 25
N38°35,062' W0°10,052'
N38°34'56" W0°09'41" 326moh 4,7km Ved siste kryss, samme kryss som det første nevnt ovenfor
N38°34,933' W0°09,675'
N38°34'43" W0°09'17" 250moh 5,8km Ved pakeringsplassen
N38°34,720' W0°09,290'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
32 Guadelest dalen fra MC museet Rundtur
(Frem og tilbake)
8,4km
(7,2km)
350moh 236m N38°39'59" W0°08'36" 179moh 2,6km Veikryss etter en bro 35
N38°39,363’ W0°08,592’
N38°38'59" W0°08'18" 159moh 3,6km Lang tur: Tar av til høyre i et veikryss
(kort tur: Snur og går samme vei tilbake)
N38°38,985’ W0°08,298’
N38°39'11" W0°08'59" 325moh 5,2km På toppen av en lang, lang bakke
N38°39,178’ W0°08,987’
N38°39'53" W0°09'49" 340moh 7,1km Passerer Cines
N38°39,607’ W0°09,814’
N38°39'53" W0°09'37" 233moh 8,4km
(7,2km)
Parkering ved MC Museet
N38°39,880’ W0°09,623'

33 Guadelestdammen fra Beniardá (Embalse de Guadelest) Rundtur eller frem og tilbake 10,3km 486moh 182m N38°40'57" W0°13'01"     P-plass Beniardá 35
N38°41'19" W0°13'04" 386moh 1,0km Ved brua
N38°41,320' W0°13,062'
    400moh 2,8km Der veien tar av mot Castell de Castells
   
N38°41'48" W0°11'41" 416moh 5,0km Den gamle P plassen
N38°41,282' W0°11,687'
N38°40'19" W0°13'14" 364moh 6,5km Demningen i  Guadelest dammen
N38°40,802' W0°11,511'

34 Klippevinduet (det lille) mot venstre

Utgangspunkt: Ta til venstre ved 7km merket
på veien til Castell de Castells. Kjør ca 1.3km til åpen plass.
Rundtur 6,9km 820moh 295m N38°42'12" W0°08'24" 705moh 2,0km Ruiner 15
N38°41'54" W0°07'53" 600moh 3,4km Ved raset
N38°41'02" w0°07'52" 555moh 3,7km Stikryss Bolulla
N38°41'54" W0°08'35" 755moh 4,9km Stien flater ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55 W0°09'06" 840moh 5,7km Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 6,1km Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'36" 740moh 6,9km Tilbake til P-plass

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
35 Klippevinduet (Els Arcs) (det store). Utgangspunkt: veikrysset 7km merket på veien til Castell de Castells. Delvis rundtur 6,2km 844moh   N38°42'20" W0°09'51" 799moh 0,8km (1) Kryss Font dels Teixos/Els Arcs 20
N38°42,327' W0°09,857'
N38°42'27" W0°09'59" 790moh 1,0km (2) Stikryss, Els Arcs og PenyA Escoda. Tar til venstre
N38°42,452' W0°09,989'
N38°42'22" W0°10'21" 836moh 1,8km Els Arcs
N38°42,363' W0°10,344'
N38°42'27" W0°09'59" 790moh 2.6km (2) Tilbake til Stikryss, Els Arcs og Penya Escoda. Tar til venstre
N38°42,452' W0°09,989'
N38°42'45" W0°10'59" 775moh 3,4km (3) Stikryss Penya Escoda og Plans D'Aialt. Tar til venstre
N38°42,747' W0°10,191'
N38°42'43" W0°10'26" 743moh 3,9km Penya Escoda
N38°42,710' W0°10,438'
N38°42'45" W0°10'59" 775moh 4,3km (3) Tilbake ved stikryss Penya Escoda og Plans D'Aialt. Tar rett frem
N38°42,747' W0°10,191'
N38°42'39" W0°09'40" 768moh 5,3km (4) Hus ved veien
N38°42,649' W0°09,661'
N38°42'18" W0°09'36" 746moh 6,2km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°42,306' W0°09,604'
  Klippevinduet (Els Arcs) (det store). Utgangspunkt: veikrysset 7km merket på veien til Castell de Castells.
Samme rute som over frem til kryss (3) siste gang.
Herfra på en alternativ sti.
Rundtur 7,0km 844moh 200m N38°43'01" W0°09'54" 745moh 5,1km Nede ved hovedveien 20
N38°43,014' W0°09,903'
N38°42'57" W0°09'43" 727moh 5,4km Over på betongvei
N38°42,953' W0°09,723'
N38°42'46" W0°09'48" 735moh 5,8km Til venstre i stikryss grov skogsbilvei
N38°42,759' W0°09,792'
N38°42'39" W0°09'40" 768moh 6,1km (4) Hus ved veien
N38°42,649' W0°09,661'
N38°42'18" W0°09'36" 746moh 7,0km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°42,306' W0°09,604'

36 Klippevinduet fra Geitefjøset mot venstre Rundtur 7,7km 820moh 332m N38°41'46" W0°07'53" 582moh 0,4km Stikryss 10
N38°41'54" W0°08'35" 755moh 1,6km Stien flater litt ut ved et pinje tre på 4m
N38°41'55" W0°09'06" 840moh 2,4km Stikryss hvor langturen tar av mot Moro Blau
N38°41'58" W0°09'12" 790moh 2,8km Utsikt mot klippevinduet
N38°42'19" W0°09'37" 740moh 3,6km P-plass i motsatt ende (gammelt utgangspunkt)
N38°42'12" W0°08'24" 705moh 5,6km Ved ruiner
N38°41'54" W0°07'53" 600moh 7,0km Ved raset
N38°41'27" W0°07'53" 540moh 7,7km Parkering i svingen nedenfor Castel de Garx (geitefjøset Bululla)

37 Kongleskogen
fra den grønne vanntanken
Frem og tilbake samme vei 6,8km 1.235moh   N38°42’178" W 0°17’58" 1.235moh 3,4km Den store vanntanken 6
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’43" W 0°16’57" 1.200moh 5,4km Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’37" W 0°17’60" 1.215moh 5,6km Africa vinduet
N38°42,627' W0°16,992’
N38°42’43" W 0°16’57" 1.200moh 5,8km Der veien slutter nær skilt som peker mot Pla de la Casa
N38°42,715' W0°16,955’
N38°42’178" W 0°17’58" 1.235moh 6,9km Den store vanntanken
N38°42,277' W0°17,970’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
38 Kongleskogen
fra parkeringsplassen i svingen og veikrysset 1.74 km nedenfor den grønne vanntanken.
Frem og tilbake samme vei 6,9km 1.358moh 342m N38°42’17" W 0°17’58" 1.235moh 1,7km Ved grønn vanntank, ta av til venstre 15
N38°42,277' W0°17,970’
N38°42’25" W0°42’23" 1.294moh 2,3km  Etter en kort betongveistump
N38°42,450' W0°18,390’
N38°42’14" W0°42’16" 1.322moh 3,2km Tar av fra vei tl høyre ved åpen plass
N38°42,230' W0°18,260’
N38°42’22" W0°42’28" 1.358moh 3,5km Ved brannhytta
N38°42,370' W0°18,460’
N38°42’25" W0°42’43" 1.184moh 6,9km Parkering i sving 1,74km nedenfor vanntanken
N38°42,450' W0°18,710’

39 Morgoig fincaruiner fra Calle Maimó Polop Frem og tilbake samme vei 7,2km 454moh 268m N38°36’35" W0°08’41" 310moh 0,3km Tar av sti opp til høyre 20
   
         
   
         
   
         
   
         
   

40 Morgoig fra Polop Frem og tilbake samme vei 6,2km 615moh   N38°35'39" W0°09'50" 400moh 1,5km Ruiner 25
N38°35'45" W0°09'55" 480moh 1,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
N38°36'04" W0°09'50" 560moh 2,5km Veiskille
N38°36'11" W0°10'08" 615moh 3,1km Amfimiedam v/vanntank over fincaen
N38°35'35" W0°10'28" 328moh 6,2km Tilbake til parkeringsplass

41 Morgoig fra Pollop   7,3km

595moh 342m N38°35'35" W0°10'28" 480moh 1,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General 25
N38°35,758' W0°09,900’
N38°36'05" W0°10'25" 595moh 3,0km Rett nedenfor fincaen m/froskedam
N38°36,076' W0°10,417’
N38°35'40" W0°10'22" 540moh 4,2km Steinrøysa nær stikryss
N38°35,673' W0°10,361’
N38°35'33" W0°09'50" 447moh 4,9km Stikryss. Ta til venstre
N38°35,544' W0°09,829’
N38°35'28" W0°09'59" 433moh 5,2km Kryss: fra sti,til vei til venstre
N38°35,471' W0°09,982’
N38°35'45" W0°09'54" 480moh 5,7km Krysset Cami de Morgoig og Cami de General
N38°35,758' W0°09,900’
N38°35'35" W0°10'28" 330moh 7,3km Parkeringsplassen
N38°35,588' W0°10,472’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
42 Minnekirken Villajoyosa Rundtur 5,0km 235moh   N38°32'17" W 0°14'30" 205moh 0,6km Opp bakken 40
N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 1,9km Stikrysset
N38°32'29" W 0°14'18" 235moh 2,6km Kraftmast
N38°32'29" W 0°13'47" 215moh 3,2km Stikrysset (på tilbakevei)
N38°32'07" W 0°14'18" 110moh 5,0km Tilbake ved P-plass

43 Munken "La Foya Roja"" Frem og tilbake 5,0km 660moh 294m N38°40’41" W 0°07’47" 436moh 0,7km Fra vei til venstre på sti 10
N38°40,692' W0°07,784’
N38°40’53" W 0°07’46" 562moh  1,5km Ut av skogen
N38°40,880' W0°07,762’
N38°41’06" W 0°08’09" 660moh 2,3km Fra sti til vei med varde
N38°41,106' W0°08,149’
N38°41’10" W 0°08’06" 659moh 2,5km Ved sauefjøset
N38°41,165' W0°08,090’
N38°40’29" W 0°07’20" 415moh 5,0km Tilbake ved parkeringen
N38°40,486' W0°07,963’

44 Oltá lang runde Rundtur 8,0km     N38°39’12" E 0°01’30" 297moh 0,8km Pumpehus 25
N38°39,191' E0°01,496’
N38°38’59" E 0°01’23" 330moh 1,6km L'Ermita Vella
N38°38,879' E0°01,388’
N38°39’03" E 0°00’38" 320moh 3,3km De første ruinene
N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’36" E 0°00’36" 375moh 4,8km Finca Pastor (rasteplassen)
N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44" 382moh 5,3km Stikrysset (skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°39’43" E 0°01’12" 337moh 6,7km Sti møter vai fra lang løype
N38°39,719' E0°01,195’
N38°39’39" E 0°01’18" 255moh 7,4km Tar av fra vei som går til stasjonen, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651' E0°01,292’
N38°39’31" E 0°01’36" 235moh 8,0km Zona D'Acampana
N38°39,513 E0°00,597’
Oltá kort runde Rundtur 6,9km 402moh 223m N38°39’12" E 0°01’30" 297moh 0,8km Pumpehus
N38°39,191' E0°01,496’
N38°38’59" E 0°01’23" 330moh 1,6km L'Ermita Vella
N38°38,879' E0°01,388’
N38°39’03" E 0°00’38" 320moh 3,3km De første ruinene
N38°39,051' E0°00,640’
N38°39’35" E 0°00’36" 375moh 4,8km Finca Pastor (rasteplassen)
N38°39,589' E0°00,606’
N38°39’48" E 0°00’44" 382moh 5,3km Stikrysset (skille: stor og liten runde)
N38°39,805' E0°00,732’
N38°39’47" E 0°00’55" 402moh 5,6km Pas de la Canal
N38°39,789 E0°00,917’
N38°39’39" E 0°01’18" 255moh 6,3km Tar av fra vei som går til stasjonen, 550m før Zona d'acampar
N38°39,651 E0°00,292’
N38°39’31" E 0°01’36" 235moh 6,9km Zona D'Acampana
N38°39,513' E0°00,597’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
45 Orxeta Frem og tilbake (Mulighet for å gå enda lenger før man snur) 6,2km 208moh 167m N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 1,1km Bro over liten elv 40
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 2,4km Fra sti til høyre på vei
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°33’29" W 0°15’33" 168moh 3,1km Pinje tre i sving der vi snur (øst for Orxeta)
N38°33,475’ W0°15,542’
N38°34’13" W 0°15’14" 208moh 5,0km Der vi tar av fra veien ned til venstre på stien
N38°34,220’ W0°15,236’
N38°34’16" W 0°15’19" 155moh 5,2km Bro over liten elv
N38°34,273’ W0°15,321’
N38°33’56" W 0°15’42" 167moh 6,2km Parkeringsplass i utkanten av Orxetas bebyggelse
N38°33,325’ W0°15,713’

46 Penyo Mulero Frem og tilbake 5,7km 1.312moh 285m N38°38'27" W 0°14'25" 1.050moh 150m Veikrysset like ovenfor Fuente Partagat 30
N38°38,445' W0°14,409'
N38°38'27" W 0°14'25" 1.250moh 2,0km Inn på sti fra
veien som går til Sella
N38°38,445' W0°13,409'
N38°38'57' W0°13'23'' 1.312moh 2,3km Her flater det ut
N38°38,942' W0°13,389'
N38°38'59'' W0°13'04'' 1.308moh 2,8km Penyó Mulero
N38°38,987' W0°13,071'
N38°39'28" W 0°14'31" 1.035moh 5,7km Fuente Partagas parkering
N38°39,467' W 0°14,517'

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
47 Pinos, Zons d'campado Bérnia Frem og tilbake 7,3km 640moh 200m N38°41’20" W 0°01’36" 527moh 1,8km Ved steingjerde 40
N38°41,337’ W0°01,600’
N38°42’00" W 0°01’00" 536moh 3,4km Finca ruiner
N38°42,004’ W0°01,002’
N38°42’26" W 0°00’55" 537moh 3,6km Ti veien
N38°42,105’ W0°00,921’
N38°40’47" W 0°02’26" 638moh 7,2km Tilbake til parkeringsplassen
N38°40,783’ W0°02,427’

48 Playa Torres Frem og tilbake 7,13km 127moh 178m N38°30’58" W 0°11’45" 5moh 0,44km Neste P-plass asfaltert og oppmerket 30
N38°30,968’ W0°11,744’
N38°30’06" W 0°10’49" 83moh 2,68km Utsiktsplass ovenfor nudist stranda
N38°31,094’ W0°10,823’
N38°31’11" W 0°10’17" 127moh 3,56km Torre de Calera (XVI)
N38°31,182’ W0°10,285’
N38°30’51" W 0°12’00" 5moh 7,13km P-plass ved playa Torres
N38°30,851’ W0°11,999’

49 Relleu fra Cementeri Rundtur 5,9km 645moh 240m N38°36’04" E 0°17’17" 590moh 2,8km Overgang fra sti til vei 20
N38°36’03" E 0°17’45" 645moh 3,7km På toppen før nedstigning
N38°35’26" E 0°18’33" 425moh 5,9km Relleu Cementeri

50 Relleu: En liten del av pilgrimstrasse mot Finestrat. Frem og tilbake 7,4km 390moh   N38°34’58" W 0°18’01" 376moh 1,1km Basta 15
N38°34,974’ W0°18,024’
N38°34’49" W 0°17’57" 361moh 1,4km Finca Particular (Adgang forbudt mitt i pilgrimsleden, hvorfor?
N38°34,820’ W0°17,945’
N38°34’58" W 0°17’31" 377moh 2,5km Krysser grusve ve trafo i mast
N38°34,967’ W0°17,519’
N38°34’50" W 0°16’57" 359moh 3,7km Krysser en vei like før vi kommer på asfalt
N38°34,826’ W0°16,946’
N38°35’14" W 0°18’27" 415moh 7,4km Tilbake til Relleu
N38°35,238’ W0°18,457’

51 Ca. 3 km før Relleu "Finca Particular" ved km merke 28. Frem og tilbake samme vei 7,2km 440moh 245m N38°34’56" W 0°17’16" 365moh 0,6km Veikryss, holder til høyre, følg pilegrimspilen 15
N38°34,933' W0°17,264’
N38°34’58" W 0°17’31" 387moh 1,2km Her krysser vi vei 90 grader
N38°34,968' W0°17,524’
N38°35’01" W 0°18’05" 397moh 2,3km Opp på asfaltveien
N38°35,016' W0°18,080’
N38°35’14" W 0°18’29" 425moh 3,4km Krysser hovedveien i Relleu
N38°35,239' W0°18,489’
N38°35’16" W 0°18’45" 440moh 3,6km El Balcon de Relleu (bar)
N38°35,259' W0°18,580’
N38°34’50" W 0°16’56" 376moh 7,2km Tilbake ved Km merket 28 ved finca Particular
N38°34,834 W0°16,929’

52 Sella dalen på vei mot venstre Frem og tilbake 9,6km 690moh 230m N38°37’43" W 0°13'10" 564moh 1,8km Hus 20
N38°37,717’ W0°13,167’
N38°38’22" W 0°11'45" 663moh 4,2km Finca
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°38’28" W 0°12'03" 670moh 4,8km Veikryss
N38°38,467’ W0°12,050’
N38°38’22" W 0°11'45" 663moh 5,4km Finca
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°37’43" W 0°13'10" 564moh 7,8km Hus
N38°38,367’ W0°11,750’
N38°37’12" W 0°14'03" 450moh 9,6km Parkering
N38°37,206’ W0°14,048’
Sella dalen på vei mot høyre Frem og tilbake       N38°37’08" W 0°14'04" 495moh 0,8km Parkering for fjellklatrere
N38°37,139’ W0°14,060’
N38°37’03" W 0°13'35" 564moh 1,4km Høydedrag "Mas de Muelen"
N38°37,055’ W0°13,590’
N38°37’06" W 0°13'13" 570moh 2,2km Hus etter veikryss
N38°37,094’ W0°13,220’
N38°37’10" W 0°12'28" 660moh 3,8km Ved bommen der stien for Maurertrappene kommer inn på.
N38°37,159’ W0°12,463’
N38°37’12" W 0°14'03" 395moh 7,6km Ved parkerings og samlingsplass
N38°37,206’ W0°14,048’

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
53 Sella ( tur nær byen) Frem og tilbake 4,0km 665moh         1,5km Mastene  30
    665moh 2,0km Feriehus
N38°36,539’ W 0°16,143’ 390moh 4,0km Retur til P-plass

54 Sella. "Ruta se agua" Rundtur 5,4km 400moh 140m N38°36’26" W 0°16'23" 366moh 0,6km Over en liten bru nedenfor en kjørebru 48
N38°36,434’ W 0°16,378’
N38°36’17" W 0°16'05" 328moh 1,6km Ved møllerdammen
N38°36,278’ W 0°16,085’
N38°36’36" W 0°16'22" 381moh 3,6km Rasteplassen
N38°36,604’ W 0°16,364’
N38°36’31" W 0°16'092" 395moh 5,4km Tilbake ved den store parkeringsplassen
N38°36,546’ W 0°16,146’

55 Selladalen ”Fuente del Arc.” Frem og tilbake       N38°36,643’ W 0°16,360     To alternative turer så langt man rekker 20

56 Sierra Cortina (Geiteryggen) Frem og tilbake 6,3km 524moh 246m N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  0,5km Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm. 25
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°33’51" W 0°09'49" 514moh 2,4km På høyden etter den bratteste bakken
N38°33,848 W 0°10,805’
N38°33’46" W 0°11'03" 524moh  2,6km  Turens høyeste topp
N38°33,773 W 0°11,053’
N38°33’34" W 0°11'24" 506moh 3,2km Turens endepunkt
N38°33,564’ W 0°11,397’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh  6,3km Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’
Sierra Cortina turen forlenget til toppen mot venstre Frem og tilbake 7,5km 524moh 307m N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  5,9km  Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, andre gang
N38°34,044’ N38°34,044’
N38°34’14" W 0°09'32" 442moh  6,5km  Toppen mot venstre
N38°34,236’ W 0°09,540’
N38°34’03" W 0°09'22" 383moh  7,1km  Rett over Terramitica, med ustikt over Benidorm, tredje gang
N38°34,044’ W 0°09,815’
N38°34’13" W 0°09'49" 344moh  7,5km  Tilbake ved parkeringsplassen
N38°34,209’ W 0°09,972’

57 "Smuglerbukta" (Piratbukta) Frem og tilbake                 40

58 Tárbena Delvis rundtur 5,4km 680moh   N38°42’01" W 0°06'29" 610moh 0,8km Tar av fra hoved vei til asfalt turvei 25
N38°41’52" W 0°07'03" 680moh 2,6km Fjelltoppen
N38°42’01" W 0°06'43" 500moh 3,9km Fra sti til betongvei
N38°41’38" W 0°06'24" 595moh 5,0km Fra sti til betongvei rett før Tarbena
N38°41’43" W 0°06'14" 585moh 5,4km P-plasssen

Tur nr. Utgangspunkt Type Tot lengde Høyeste pkt.  Sum stig-ning Ved referansepunkt Lengde  Referanse-punkt  Park-
ering
Posisjon høyde
59 Trolldalen ”Pla de l'Almédia” Frem og tilbake 7,2km 680moh   N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca 20
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07" W 0°08'15" 605moh 2,5km Til ruinene på vei til toppen
N38°40,113' W 0°08,522’
N38°39’57" W 0°08'31" 679moh 3,1km Til første toppen forbi ruinene
N38°39,943' W 0°08,248’
N38°39’45" W 0°08'04" 680moh 3,6km Varden ved den andre toppen
N38°39,748' W 0°08,061’
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 7,2km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’
4,4km 555moh   N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’40" W 0°09'23" 482moh 2,2km Til fincaen
N38°40,622’ W 0°09,378'
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 4,4km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’
Først til Fincaen, så til toppen 8,5km 680moh 444m N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 1,5km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’40" W 0°09'23" 482moh 2,2km Til fincaen
N38°40,622’ W 0°09,378'
N38°40’27" W 0°09'01" 555moh 2,9km Kryss der stien deler seg mot topp elle finca
N38°40,456' W 0°09,016’
N38°40’07" W 0°08'15" 605moh 3,9km Til ruinene på vei til toppen
N38°40,113' W 0°08,522’
N38°39’57" W 0°08'31" 679moh 4,5km Til første toppen forbi ruinene
N38°39,943' W 0°08,248’
N38°39’45" W 0°08'04" 680moh 5km Varden ved den andre toppen
N38°39,748' W 0°08,061’
N38°40’20" W 0°08'03" 313moh 8,5km Tilbake til P-plass
N38°40,335’ W0°08,053’

60 Vipas Frem og tilbake 7,0km 805moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret 40
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 7,0km Tilbake til Vipas
8,8km 830moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh 4,4km Toppen før fincaruiner
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 8,8km Tilbake til Vipas
10,8km 865moh   N38°37’53" W 0°10’46" 805moh 3,5km Skaret
N38°37’36" W 0°10’42" 830moh 4,4km Toppen før fincaruiner
N38°37’29" W 0°11’20" 865moh 5,4km Psykiaterens hus ved helikopterplassen
N38°39’16" W 0°10’41" 600moh 10,8km Tilbake til Vipas

61 Xirles Frem og tilbake 6,8km eller mer 312moh   N38°38’16" W 0°08’42" 245moh 1,1km Svingen 30
N38°38’39" W 0°08’04" 285moh 2,2km Topp før veien går nedover
N38°38’37" W 0°09’07" 312moh 2,8km Verinosa
N38°38’27" W 0°09’13" 260moh 3,4km Bekken inntil veien (kan fortsette)
N38°38’01" W 0°08’11" 225moh 6,8km Parkering i Xirles
E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold