Costatrimmens logo

  

Årsmøte papirer              

E-post til Costatrimmens leder    E-mail
                          

 
                                                                                          
                                                                                                               
Foto: Dorrit Møller
Årsmøtepapirer
Revidert årsmøtereferat fra årsmøtet 2018 holdt den 27. mars 2019
Årsmøtereferat fra årsmøtet 2017 holdt den 19. februar 2018

E-mail  Webmaster: Øystein W. Skjold